گزارش مدیرسا؛ ادامه زیان دهی سایپا با وجود افزایش ۶۵ درصدی قیمت محصولات

مدیرسا: بررسی های درآمدی سایپا نشان میدهد این شرکت همچنان با زیان انباشته بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان روبرو است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، شرکت سایپا یکی از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور است، در سلسله گزارش هایی می خواهیم وضعیت این شرکت را توسط صورتمالی های خود شرکت بررسی کنیم:
در آخرین صورتمالی این شرکت که منتهی به ۳۱ شهریور سال جاری است، درآمدهای عملیاتی سایپا با افزایش ۶۲ درصدی به ۲۶، ۷۶۰ میلیارد تومان رسیده که ماحصل افزایش قیمت کارخانه این شرکت نسبت به شهریور سال قبل است، اما جالب این است که هزینه های عملیاتی این شرکت نیز نسبت به شهریور سال قبل ۳۲ درصد بالا رفته و به ۲۵، ۷۲۴ میلیارد تومان رسیده است.
حال برای به دست آوردن جزییات درآمدی این شرکت فعالیت ماهانه آنرا بررسی می کنیم: این شرکت از شروع سال جاری تا انتهای آبان ماه توانسته در بازار داخلی ۳۷.۲۵۴ میلیارد تومان درآمد فروش کسب کند که از راه فروش تیبا، ساینا، کوییک، وانت ۱۵۱، شاهین به دست آمده است.
شرکت سایپا برای فروش خودرو های خانواده x200، که عبارتند از تیبا، ساینا و کوییک بطور متوسط برای هر خودرو ۱۳۲.۹۵۵.۰۸۰ تومان دریافت کرده در صورتیکه سال قبل در آبان ماه برای همین خودرو ها بطور متوسط ۸۷.۰۴۸.۴۶۹ تومان دریافت کرده است. یعنی توانسته به لطف بازار آزاد و مافیای خودرو ۶۵ درصد گران کند در نتیجه دلیل اصل افزایش درآمدهای عملیاتی این شرکت افزایش قیمت کارخانه بوده است.
نکته بعدی عملکرد ضعیف مدیریتی این شرکت است که با وجود افزایش درآمدهای عملیاتی این و حاشیه سود ناخالص مثبت ۴ درصد این شرکت همچنان به سود دهی نرسیده است و با حاشیه زیان خالص منفی ۷ درصدی مواجه بوده و شرکت مبلغ ۱، ۸۵۶ میلیارد تومان در زیان انباشته است.
در گزارش های بعدی به سایر نکات صورتمالی این شرکت خواهیم پرداخت.

منبع: