وزیر راه و شهرسازی: پرپر شدن مردم را در زلزله بم دیدم

به گزارش مدیرسا، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: از نزدیک پرپر شدن مردم را در زلزله بم که اتفاق نامبارکی بود شاهد بودم که هیچوقت از ذهن مردم بم و مردم ایران پاک نخواهد شد. در آن حادثه بیشتر از ۳۴ هزار نفر جان خویش را به علت انجام ندادن تمهیداتی که می شد پیشتر انجام داد از دست دادند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز ۵ دیماه مصادف با سالروز زلزله بم و روز ایمنی و کاهش مخاطرات طبیعی در آیین پایانی پویش بزرگ «بم سفیر نوسازی برای ایران قوی» به بیان بخشی از برنامه ها و سیاست های وزارت خانه در مورد مسکن و ساماندهی بافت های ناکارآمد پرداخت.
وزیر راه و شهرسازی با یادآوری حادثه تلخ زلزله بم در ۵ دیماه ۱۳۸۲ و مسئولیتی که همزمان در شهرداری تهران داشت و از نزدیک بعنوان گروههای امدادرسانی در محل حادثه حضور بهم رسانده بود، اظهار داشت: از نزدیک پرپر شدن مردم را در زلزله بم که اتفاق نامبارکی بود شاهد بودم. این حادثه هیچوقت از ذهن مردم بم و مردم ایران پاک نخواهد شد و علو درجات برای تمامی درگذشتگان زلزله بم را از خدا می خواهم. در آن حادثه بیشتر از ۳۴ هزار نفر جان خویش را به علت انجام ندادن تمهیداتی که می شد پیشتر انجام داد از دست دادند. ازاین رو باید با درس گرفتن از این حادثه جلوی خسارات بزرگ را بگیریم که هنوز این اتفاق به صورت محقق نشده است.
وی اظهار داشت: اجلاس “سفیران نوسازی بم برای ایران قوی” یک حرکت و نمادی قابل توجه است. پس از زلزله بم بخش عمده ای از ساختمان های ویران شده از نو راه اندازی شد و نوسازی و بهسازی شد که این حرکت باید الگویی برای سایر نقاط کشور بشود تا بدانیم که حادثه بم حادثه ای دور نیست و می تواند در سایر نقاط کشور هم حادث شود و باید در این خصوص اقدامات پیشگیرانه مناسب در همکاری مردم و مسؤلان صورت گیرد.
بذرپاش ضمن اشاره به رخداد زلزله طبس در سالهای قبل از زلزله بم و حادثه های مشابه در سالهای پس از آن خاطرنشان کرد: باید اقدامات پیشگیرانه در سرلوحه کارها و فعالیت ها قرار بگیرد تا شاهد تکرار این تجربیات تلخ نباشیم.

نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار همواره در دستور کار باشد
وزیر راه و شهرسزای با تکیه بر این که هیچوقت برای تجریه گرفتن و تجربه آموختن دیر نیست، توضیح داد: بازسازی بم بعنوان حرکتی نهضتی و اجتماعی بسیار امر خوبی است و لازم است حرکت نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار بعنوان نهضت و حرکتی پایدار همواره در دستور کار باشد و تا زمانی که حتی یک بافت ناپایدار شهری نداشته باشیم این کار باید ادامه یابد.
عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار داشت: نقطه رهایی اینکار و حرکت جنبشی اینست که در تمامی محافل بتوانیم این مورد را مطرح نماییم که با شروع و تداوم این نهضت دیگر بافت فرسوده ای در کشور نداریم و بتوانیم تصریح نماییم که این حرکت به سرانجام خود رسیده است.

جبران عقب ماندگی های بخش مسکن با تقویت و تسریع نوسازی بافت های فرسوده
بذرپاش در ادامه سخنان خود تصریح کرد: نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد می تواند سهم قابل توجهی در تولید مسکن داشته باشد که این مورد باید مورد توجه و تاکید باشد همچنانکه قانونگذار و دولت هم برای ما این مورد را تکلیف کرده است و نیاز بازار و جامعه تولید مسکن و جبران عقب ماندگی ها و نیاز انباشته ای است که سالهای سال بوجود آمده است. این نیاز انباشته مسکن و عقب ماندگی ها منجر گردید تا بخصوص در کلانشهرها سبب افزایش قیمت باشیم که باید هرچه زودتر جبران شود.

تقویت تولید مسکن در بافت های فرسوده با نوسازی و بهسازی
وی افزود: ما از مسیرهای مختلفی این مورد را دنبال می نماییم که یکی از حوزه های تمرکز ما تولید مسکن در بافت های فرسوده و ناپایدار شهری و روستایی است. یکی از روش های تولید مسکن که هم سهل الوصول ترین روش است و هم مشکلات روش های دیگر را ندارد تولید مسکن در همین بافت هاست که داری خدمات زیربنایی و روبنایی مناسب هستند که با نوسازی دنبال خواهد شد. بدین معنا تولید مسکن در این بافت ها هم هزینه کمتری برای کشور به دنبال دارد و هم سریعتر به تولید مسکن و انتفاع مردم منجر می شود.

رونق نوسازی علاوه بر جبران عقب ماندگی های مسکن منجر به نجات جامعه خواهد شد
بذرپاش تقویت تولید مسکن در بافت های فرسوده را با نوسازی و بهسازی را بعنوان مزیت اصلی است برشمرد و توضیح داد: تولید مسکن در بافت های فرسوده کمک کننده به نهضت ملی تولید مسکن مردمی است و توجه به بافت های فرسوده می تواند تسریع و محقق کننده این مهم باشد. همینطور باید توجه داشته باشیم که نوسازی بافت های فرسوده و استفاده از این بافت ها برای تولید مسکن مقاوم و پایدار منجر به نجات جامعه خواهد شد.

نوسازی بافت های فرسوده در گرو عزم ملی و استانی و همکاری همه دستگاه هاست
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مرگ عزیزان در حوادث طبیعی همچون زلزله تکان دهنده است و درصورتیکه بخواهیم این اهمیت را در برنامه ها و اقدام ها نشان بدهیم باید همگی در این راه خدمت رسانی نماییم و یادمان باشد که اینکار فقط وظیفه دولت و وزارت راه و شهرسازی نیست بلکه عزم ملی را در تمامی عرصه ها می طلبد. بدین معنا تمامی استانداران و فرمانداران در این مورد وظیفه دارند. وقتی مطرح می نماییم که نوسازی بافت های فرسوده برای ایران قوی که حرکتی جنبشی و الگوست نیازمند همکاری همگی دستگاه ها و ارگان ها در سطح ملی و استانی است.

در نوسازی بافت های فرسوده و رونق تولید مسکن باید نوآورانه بن بست شکنی کنیم
وی تصریح کرد: در نوسازی بافت های فرسوده و رونق تولید مسکن باید نوآورانه بن بست شکنی نماییم و اگر بخواهیم از کمبودها و بن بست ها صحبت نماییم راه به جایی نمی بریم. هنرمان اینست که از روش های مختلف بن بست شکنی نماییم.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به این که در قسمت مسکن، تولید مسکن و نوسازی بافت های فرسوده جهت گیری های وزارت راه و شهرسازی کامل روشن است، خاطرنشان کرد: مردمی سازی و استفاده از ظرفیت های مردمی و غیردولتی نخستین راهکار است. در این بخش خیلی از انبوه سازان و انجمن های مردم نهاد تمایل دارند در این بخش همکاری و مشارکت داشته باشند. تعداد پروانه هایی که در یکسال گذشته در بافت های فرسوده صادر شده، موید این مطلب اس که ما بعنوان تنظیم گر و سیاستگذار وظیفه ارائه مشوق های مرتب، به روز، مبتکرانه را داریم. هرجا احتیاج به اصلاح قانون باشد می توانیم در احکام برنامه توسعه و قانون بودجه سال آینده انجام دهیم.

نوسازی بافت های فرسوده با اصلاح قوانین تقویت می شود
بذرپاش با تاکید مجدد بر این که مردمی کردن رونق تولید مسکن بخصوص در بافت های فرسوده رویکرد اصلی دولت سیزدهم است اظهار داشت: ما شهرداری ها را در نوسازی بافت های فرسوده بعنوان شرکای استراتژیک می شناسیم. شهرداری ها یکی از تکالیف قانونی شان پایدارسازی بافت های فرسوده و اصلاح این بافت هاست که در قانون شهرداری ها هم مصوب شده است. غیر از وظیفه قانونی ما بعنوان دولت در کنار شهرداری ها بعنوان شرکای راهبردی حضور داریم و از آنها حمایت لازم را خواهیم داشت.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: شهرداری ها فعال تر از گذشته هم در تولید مسکن در بافت های فرسوده مشارکت داشته باشند و با ابزارهای قانونی به نوسازی بافت های فرسوده و جلب مشارکت مردمی در همکاری با شرکت بازآفرینی شهری ایران و وزارت راه و شهرسازی سرعت لازم را بدهند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: بعضی از شهرداری ها کارهای خوبی انجام داده اند که معرفی و تقدیر خواهند شد که باید میزان مشارکت شهرداری ها تقویت شود.

ایجاد شبکه منسجم ستادهای بازآفرینی شهری
بذرپاش با تکیه بر این که ستاد بازآفرینی شهری ایران بعنوان قرارگاه به حساب می آید اظهار داشت: باید انسجام، فعال سازی و شبکه منسجمی از ستادهای بازآفرینی شهری در استان ها و مرکز تشکیل گردد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در یکسال گذشته اقدامات خوبی در ستادهای بازآفرینی شهری ایران انجام شد که خود منجر به رونق افزایش تعداد پروانه های ساختمانی در بافت های فرسوده شد که همچون آنها میتوان به تسهیل در صدور پروانه ساختمانی تا ۵۰ درصد و در بعضی مناطق تا ۸۵ درصد اشاره نمود که این مکانیزم های تشویقی بسیار کمک کننده است و مردم را برای تخریب و نوسازی ترغیب می کنند. همینطور شاهد می باشیم که تخریب و نوسازی ها بخصوص در شهرهای کوچک سرعت گرفته است.

افزایش تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده برای سال آتی در دستور کار است
بذرپاش افزود: تسهیلات بانکی ارزانقیمت که در چارچوب تبصره ۱۸ برای نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار ارائه می شود شامل تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی در تهران، ۴۰۰ میلیون تومانی در سایر کلانشهرها، ۳۵۰ میلیون تومانی در مراکز استان ها و ۳۰۰ میلیون تومانی در سایر شهرهاست که تا ۱۵۰ میلیون تومان با نرخ سود صفر درصد پرداخت می شود که اینها مشوق هایی مناسبی است که برای نوسازی بافت های فرسوده در نظر گرفته شده است. در برنامه است تا این تسهیلات در بودجه سال آینده بهبود پیدا کند و در حکم برنامه هم احکام مناسب تری برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اتفاق خوبی هم رخ داده و آن هم ارائه مشوق های شهرسازانه بود. در خیلی از بافت هایی که باید به واسطه کوچکی ملک تجمیع انجام می شد رضایت ساکنان بافت ها را به دنبال داشت. گره کار در این بافت اختلافاتی بود که ساکنان بافت ها داشتند و به نوسازی تمایل نداشتند که ناپایداری در بافت ها را بیشتر می کرد با این مشوق ها و رفع بن بست از صدور پروانه برای واحدهای کوچک در بافت های فرسوده ابلاغ گردید که کارهای خوبی انجام شده است. اعطای یک تا دو طبقه تراکم تشویقی برای واحدهای تجمیعی از دیگر اقدامات بود و دیگر مشوق های شهرسازانه ظرفیت های مناسبی را ایجاد کرد.
وزیر راه و شهرسازی مکانیزم های تشویقی را برای تسریع در نوسازی بافت های فرسوده بسیار کمک کننده عنوان نمود و اضافه کرد: ما بعنوان دولت وظیفه تسهیل گری داشتیم که بخشی از این تسهیل گری ها منجر به افزایش سرعت نوسازی و صدور پروانه ساختمان در بعضی مناطق شد که در بعضی از مناطق افزایش صدور پروانه ساختمانی تا ۴۰ درصد هم بوجود آمد.

سفیران نوسازی بم پیام آوران صلح هستند
وی ضمن اشاره به این که طبق آمارها ۲ میلیون و ۵۰۰ بنای ناپایدار در کشور وجود دارد، تصریح کرد: نوسازی بافت های فرسوده نه یک انتخاب بلکه لزوم است که برای به سرانجام رسیدن نیازمند یک اقدام فراگیر و همه جانبه است.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: تلاش می نماییم تا زلزله بم و خاطره تلخ زلزله که در اذهان به جای ماند با تسریع در نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی و پایدار سازی واحدها در مشارکت با مردم و با همت مسؤلان به خاطره ای شیرین تبدیل گردد. سفیران نوسازی بم پیام آوران صلح هستند که در تلاش هستند تا ناپایداری ها رفع گردد.
بذرپاش تصریح کرد: اینکار یک کار ملی و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است که با عزم جدی به نتیجه خواهد رسید. باید سرعت کار را در همراهی با هم افزایش بدهیم.
پویش بزرگ “بم سفیر نوسازی برای ایران قوی” از سوم تا پنجم دیماه در ۱۰۰ شهر بزرگ در کشور برگزار گردید. طی این پویش در هر سه روز سه جلسه مختلف در هر شهر برگزار و سفیران نوسازی و مقاوم سازی بعنوان سفیران نجات جان انسان به شهر های مختلف سفر کردند. هدف از برگزاری این جلسات انتقال آموزه های زلزله بم با هدف ترویج فرهنگ نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مردمی واحدهای فرسوده و لرزان در شهرها و محلات هدف است.
ازاین رو گزارش، خیلی از مدیران و مسئولان وقت شهر بم در زمان وقوع زلزله، به همراه مدیران شرکت بازآفرینی شهری ایران بعنوان سفیران نوسازی با حضور در شهرهای مختلف به بیان تجربیات خود در حوزه نوسازی و مقاوم سازی مسکن و لزوم توجه به این مورد پرداختند. پویش بزرگ و سراسری سفیران نوسازی بم برای ایران قوی با حضور سفیران نوسازی در ۳۵ شهر از ۱۰۰ شهر بزرگ کشور که میزان بافت فرسوده در آنها بالاست، شروع شده است و پنج دیماه در بم نشست سراسری برگزار گردید. این رویداد با میزبانی شهرداری ها و مشارکت و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان ها در ۱۰۰ شهر بزرگ کشور برگزار شده است.