مدیرعامل رجا: توان کار در زیرمجموعه رجا باید ارتقا یابد

مدیرسا: با الزام راه آهن ج. ا. ا برای تاسیس شرکت فنی و تعمیراتی در کنار شرکت های ریلی مسافری، فعالیت شرکت نوین صنعت رجا باتوجه به توان نیروی انسانی متخصص و امکانات باید گسترش یابد.

به گزارش مدیرسا به نقل از رجا؛ ناصر بختیاری مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا در دیدار با کارکنان شرکت نوین صنعت رجا با بیان این مطلب اظهار داشت: با تشکیل و تأسیس این شرکت در زیرمجموعه رجا از سه سال قبل، ساختار کارهای تعمیراتی و فنی مجموعه تغییر یافته که هم اکنون با شناسایی برخی ایرادات و تشکیل معاونت فنی در داخل رجا بدنبال اصلاح روند و نظارت صحیح بر حوزه تعمیراتی و… قطارها هستیم.
ناصر بختیاری با اعلان اینکه هر چند از نظر حقوقی شرکت نوین صنعت رجا مجموعه ای جدا تحت نظارت شرکت حمل و نقل ریلی رجاست و تصمیمات مدیریتی نیز باید در آن بطور مستقل صورت گیرد، اضافه کرد: تا حالا مجموعه رجا نگاه حمایتی به این شرکت داشته و از این پس نیز با اصلاح برخی فرآیندها بطور قانونی این حمایت ها را ادامه خواهد داد.
وی تاکید کرد: باتوجه به توان نیروهای متخصص در شرکت نوین صنعت رجا و امکاناتی که در اختیار این مجموعه است، انتظار داریم پویایی لازم در این شرکت وجود داشته و با جذب بازارهای جدید بدنبال سوددهی باشد.
مدیرعامل رجا درباب موضوعات معیشتی کارکنان این شرکت اشاره کرد: تا حالا راه حل ها دراین زمینه در قالب مشاوره، سفارش و حتی حمایت های دیگر به مجموعه مدیریتی این شرکت منتقل و انجام شده، ولی انتظار این است با تلاش بیشتر کل این مجموعه و سوددهی، تصمیمات لازم برای پرداخت ها و مباحث انگیزشی در داخل هیأت مدیره شرکت نوین صنعت رجا صورت گیرد.
در این جلسه سه ساعته، کارکنان شرکت نوین صنعت رجا مباحث و سؤوالات مختلفی را در حوزه های اداری، مالی، قراردادی و… مطرح نمودند که مدیرعامل رجا ضمن پاسخ گویی کامل به سؤوالات مطرح شده توسط حاضران، دستورات لازم را جهت رسیدگی به مسائل و مشکلات مطروحه به معاونان خود، سرپرست شرکت نوین صنعت رجا و سایر مدیران شرکت صادر کرد.