وزیر كار در گزارش مدیرسا صدور ۱۰۷ هزار مجوز استخدام در سال ۱۴۰۱

به گزارش مدیرسا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور ۱۰۷ هزار مجوز استخدام رسمی امسال اطلاع داد و اظهار داشت: اطلس اشتغال کشور تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ طراحی خواهد شد.

سید صولت مرتضوی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: برای سال آینده برنامه های خویش را در حوزه اشتغال با قوت بیشتر پیش خواهیم برد و اعلام نموده ایم که حوزه معاونت اشتغال برای سال آینده اطلس اشتغال کشور را تدوین و مشخص نماید. یعنی ما با کد ملی بدانیم که چه کسی شاغل و چه کسی بیکار است و تابحال این کار انجام نشده است.

وی افزود: همکاران ما از راه سامانه رفاه ایرانی ها و سایر سامانه هایی که وجود دارد در تلاشند و اگر تعداد شاغلان و بیمه پردازان را به دست آوریم، حدودا بیکاران ما با کد ملی مشخص خواهند شد.

به گفته وزیر کار بخشی از اشتغال کشور غیررسمی است و همه افراد اساسا در سامانه ثبت نشده اند که امیدواریم این کار صورت گیرد.

مرتضوی اضافه کرد: پیشبینی ما اینست که بخشی از مشاغل دیگر مثل کسانی که اشتغال سیار دارند هم بیمه شوند و امیدواریم در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ اطلس دقیق اشتغال کشور را طراحی نماییم و با سهولت در اختیار آحاد مختلف جامعه قرار دهیم.

وی همینطور در پاسخ به این پرسش که عمده یک میلیون شغل بوجود آمده در کشور متعلق به کدام بخش ها بوده است؟ اظهار داشت: بخش قابل توجهی از اشتغال ما در حوزه مشاغل خدماتی است ولی دستگاههای اجرایی که اشتغال بوجود آورده اند، به ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، نهادهای حمایتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه ها بوده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را هم اظهار داشت که در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۷ هزار مجوز استخدام رسمی نیز برای آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دانشگاه ها و سایر دستگاهای اجرایی صادر شده که این آمار به آمار سامانه رصدملی اشتغال اضافه نشده است و با اطمینان می توانیم بگوییم که از مرز یک میلیون شغل در کشور عبور کرده ایم.

منبع: