وزیر جهاد كشاورزی خبرداد؛ استفاده از ظرفیت های مردمی در طرح کاشت یک میلیارد درخت

به گزارش مدیرسا، وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: باید از ظرفیت های مردمی در طرح کاشت یک میلیارد درخت استفاده گردد.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه ستاد مردمی کاشت یک میلیارد درخت با تکیه بر ایجاد سامانه ای برای ثبت درخت، اظهار داشت: با همکاری انجمن های مردم نهاد باید تأیید کاشت درخت در کشور صورت گیرد، البته بسیج وزارت جهاد کشاورزی هم می تواند در راستی آزمایی مؤثر باشد.
وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اینکه طرح کاشت یک میلیارد درخت حدود یکسال است که در وزارت جهاد کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته است، به طرح سوال “جایگاه ایران برای کاشت یک تریلیون درخت در دنیا کجاست؟ ” پرداخت.
وی با بیان اینکه کشورمان باید در زمینه کاشت درخت به دنیا پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: ایران هفتمین کشور تولید کربن در دنیا است و با کاشت این درختان حرفی برای گفتن خواهد داشت، ازاین رو باید با ادله مختلف این طرح آغاز شود.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، می توانیم مشوق هایی را هم برای کاشت درخت در نظر بگیریم.
ساداتی نژاد اضافه کرد: آمایش کاشت یک میلیارد درخت هم انجام شده و کمیته ی علمی در این حوزه برای مشخص شدن نوع گونه، مکان کاشت، زراعت چوب، حفظ جنگل های موجود، کاشت درختان در شمال کشور در کنار اتوبان ها که با آب سبز رشد می کنند، بوجود آمده است.
به گفته وی، آغاز این طرح با یک میلیارد درخت است و در سالهای آتی افزایش خواهد یافت.
وزیر جهاد کشاورزی با تکیه بر اینکه اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و حضور صدا و سیما هم برای این مسئله مهم می باشد و باید سوالات در این حوزه شنیده شود و پاسخگوی سوالات باشیم، خاطرنشان کرد: این طرح مردمی است و برای این منظور باید بنیاد درختکاری از خیرین و مردم ایجاد شود که گام به گام در طرح پیش برویم.

منبع: