حاشیه نشینان برای ثبت نام سند تا آخر سال فرصت دارند

به گزارش مدیرسا، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: ارائه خدمات شهری به مالکان سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینان مستلزم دریافت سند است و متقاضیان برای ثبت نام تا پایان اسفندماه مهلت دارند.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار نمود: ۲۰۲۰ محله هدف بازآفرینی شهری از مجموع ۵۴۰۰ محله شناسایی شده به علت شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی ساکنان آنان در چارچوب طرح توسعه تحول اجتماعی محلات با همکاری ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در اولویت قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه سند مالکیت می تواند بعنوان ابزاری این محدوده ها را به حوزه اقتصادی کشور متصل کند اظهار داشت: متقاضیان از راه اسناد مالکیت در این محدوده از راه منابع بانکی می توانند واحدهای فرسوده خویش را مرمت، مقاوم سازی و نوسازی کنند.
آئینی ضمن اشاره به آیین نامه اجرائی بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سالجاری برای اعطای سند به املاک تصرفی با اولویت سکونتگاه های غیررسمی اظهار نمود: مبحث اینست که در سکونتگاه های غیررسمی عمده اراضی، تصرفی یا قولنامه ای است و امکان استفاده از فضای رسمی اقتصاد کشور را ندارند.
وی در نمایشگاه دستاوردهای طرح توانمندسازی ۲۰۲۰ محله اضافه کرد: خوشبختانه مقرر شده است صاحبان املاک در اراضی تصرفی دولتی با پرداخت قیمت کارشناسی، صاحب زمینی که در آن واحد مسکونی ساخته اند، شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مالکان واحدهای مسکونی اراضی تصرفی متعلق به دولت که پیش از سال ۱۳۹۴ و مطابق توسعه شهری واحد خویش را ساخته باشند، می توانند برای دریافت سند مالکیت اقدام نمایند، اظهار داشت: متقاضیان می توانند با رفتن به سامانه ارائه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی www.facility.udrc.ir نسبت به دریافت سند مالکیت ملک خود اقدام نمایند.

منبع: