در جریان بررسی بودجه تصویب شد؛ شروط مجلس برای تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام به شرکت های پالایش نفت

مدیرسا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی شروط تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام شرکت های پالایش نفت را تعیین کردند.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، وزارت نفت مکلف است تخفیف ۵ درصد خوراک نفت خام موضوع جز ۱ بند (الف) ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت ۲ را فقط با رعایت شرط زیر به شرکت های پالایش نفت اختصاص دهد.
۱- اختصاص ۴۰ درصد از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص پروژه های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی
۲- تأیید پیشرفت فیزیکی پروژه توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه طبق برنامه زمان بندی مورد تأیید وزارت نفت برای دوره سه ماهه پیش از اعمال تخفیف خوراک
۳- در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمانبندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر بصورت نسبتی از پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه ای اعمال می گردد.