اتصال ۳۳ واحد جدید نیروگاهی در دولت سیزدهم به شبکه برق کشور

مدیرسا: هادی مدقق اظهار داشت که از شروع آغاز به کار دولت تا حالا ۳۳ واحد جدید نیروگاه حرارتی به ظرفیت پنج هزار و ۱۵ مگاوات در امتداد کمک به کاهش خاموشی ها در شبکه سراسری وارد مدار شده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، «هادی مدقق» اضافه کرد: برای تامین برق پایدار در شبکه سراسری و کاهش خاموشی در دولت سیزدهم، ساخت بیش از ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در دستور کار شرکت برق حرارتی قرار گرفته است.
وی افزود: از مجموع طرح های برنامه ریزی شده در این دوره، تا حالا ۶ هزار و ۵۰ مگاوات در قالب ۳۳ واحد به ظرفیت پنج هزار و ۱۵ مگاوات نیروگاه حرارتی جدیدالاحداث شامل واحدهای گازی کلاس F و E و همین طور بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی با سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی و یک هزار و ۳۵ مگاوات بوسیله افزایش توان عملی نیروگاه های گازی و رفع محدودیت های تولید نیروگاه های بخاری به ظرفیت شبکه سراسری برق کشور اضافه شده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان شرکت برق حرارتی افزود: همین طور بمنظور عبور موفق از اوج بار در دومین سال دولت مردمی، تعداد ۱۴۰ برنامه در قالب سه گروه برنامه های تولید و تامین برق، برنامه مدیریت مصرف و تقاضا، برنامه های ضروری در رفع محدودیت های نقاط مشکل ساز در دستور کار صنعت برق قرار دارد.
مدقق با تأکید بر این که در بخش تولید و تامین برق در مجموع افزایش هفت هزار و ۷۸۷ مگاواتی توان تولید برق برای تابستان امسال برنامه ریزی شده است، اظهار داشت: این برنامه شامل نیروگاه های حرارتی جدید در زمینه کارهای شرکت برق حرارتی به میزان سه هزار و ۲۶ مگاوات و نیروگاه های حرارتی صنایع به میزان یک هزار و ۴۷۸ مگاوات است.
وی عنوان داشت: از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این بخش به مدار آمدن واحدهای حادثه دیده به میزان ۷۳۰ مگاوات، رفع محدودیت های تولید واحدهای حرارتی به میزان یک هزار مگاوات، ارتقای ظرفیت عملی تولید نیروگاه های حرارتی و برقابی به میزان ۵۱۵ مگاوات، واحدهای مقیاس کوچک جدید به میزان ۱۸۸ مگاوات و نیروگاه های تجدیدپذیر جدید به میزان ۸۵۰ مگاوات است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان شرکت برق حرارتی، حفظ توان تولید واحدهای نیروگاهی موجود را از دیگر برنامه های حائز اهمیت در امتداد تامین برق دوره اوج مصرف برشمرد و اضافه کرد: بدین منظور ۱۰۷ هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاه های حرارتی در قالب ۷۳۲ مورد تعمیرات اساسی، دوره ای، اتاق احتراق و مسیر داغ در دستور کار این شرکت قرار دارد که از این مقدار تا حالا ۶۲ هزار مگاوات تعمیرات شروع شده و ۵۲ هزار مگاوات آن انجام شده است.
مدقق اشاره کرد: علاوه بر برنامه های تولید و تامین برق، در برنامه ۱۴۰ اقدام دولت، مجموع ۱۴ هزار و ۵۰ مگاوات در گروه مدیریت مصرف و تقاضا و تعداد ۴۸ برنامه در گروه برنامه های ضروری در رفع محدودیت های نقاط مشکل ساز پیش بینی شده که امید است با تامین بموقع منابع مالی و تحقق اهداف فوق شاهد تابستانی بدون خاموشی باشیم.
وی در آخر اظهار داشت: مجموع ظرفیت نامی نیروگاه های منصوبه در شبکه سراسری برق کشور هم اکنون بیش از ۹۰ هزار مگاوات است که حدود ۸۲ درصد از این ظرفیت، معادل ۷۴ هزار مگاوات را نیروگاه های حرارتی می سازند.

منبع: