ادامه اعتراضات به قانون جدید بازنشستگی فرانسه

به گزارش مدیرسا، ماکرون قانون اعتراض آمیز بازنشستگی را در حالی امضا کرد که اتحادیه ها برای تظاهرات بیشتر برنامه ریزی می کنند.
به گزارش مدیرسا به نقل از اکونومیک، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه روز شنبه لایحه نامحبوب افزایش سن بازنشستگی دولتی را امضا کرد و اتحادیه ها که خواهان ادامه ماه ها اعتراضات گسترده در این مورد بودند را خشمگین کرد.
اعلام این قانون در روزنامه رسمی دولت، ساعاتی بعد از آن منتشر گردید که شورای قانون اساسی فرانسه طی حکمی در روز جمعه افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد.
بر طبق این قانون سن بازنشستگی دولتی را از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزوده شد و مقرر است از اول سپتامبر اجرایی شود.
اعلام سریع این قانون سبب خشم اتحادیه های کارگری شد که از دولت خواسته بودند برای کاهش تنش صبر کند.
سوفی بینه، رئیس اتحادیه CGT اظهار داشت: «این یک تصمیم کاملا شرم آور است».
اتحادیه ها از کارگران خواسته بودند در روز اول ماه مه در راهپیمایی ها شرکت نمایند. بینه اظهار داشت که اقدامات دیگری در ۲۰ و ۲۸ آوریل صورت خواهد گرفت، در حالیکه اتحادیه های کارگران راه آهن خواهان یک روز «خشم» در ۲۰ آوریل شدند.
خصومت عمومی از زمانی افزایش پیدا کرده است که دولت با این که اکثریت پارلمان را ندارد، این لایحه را در ماه مارس بدون رای نهایی به تصویب رساند.

منبع: