نقش تعاونی های زنان در رشد تولید و اشتغال

به گزارش مدیرسا، در حال حاضر تعاونی های زنان کارآفرین در رشد اقتصاد و افزایش تولید و درآمد نقش موثری دارند و حمایت مالی از آنها می تواند بستر توسعه مشارکت های جمعی، افزایش تولیدات داخلی و اشتغالزایی را در کشور فراهم آورد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا تعاونی ها، بنگاه ها و واحدهای کوچک اقتصادی هستند که در تولید ملی، اشتغال زایی، کارآفرینی و افزایش تولید ناخالص داخلی سهم بسزایی دارند و می توانند تاب آوری خوبی در بحران های اقتصادی و شرایط تحریم داشته باشند.

در طول یک دهه گذشته تعاونی های بسیاری با عنوان تعاونی زنان در کشور تاسیس و با اقبال خوبی همراه شدند. باتوجه به تحولات سریع اجتماعی – اقتصادی در سطح جهانی و ملی و مطرح شدن مبحث مشارکت سازمان یافته زنان، نقش تعاونی ها در توانمند سازی زنان بارزتر شده است. این تشکل های مردمی با افزایش توانمندی های زنان، سبب قدرت بخشی آنان جهت ایفای نقش برجسته تر در تصمیم گیری ها و کارهای اجتماعی می شوند.

تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و ارتقای سطح تحصیلات و دانش عمومی، مسئولیت اجتماعی زنان در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها و لزوم حضور هر چه بیشتر آنها در عرصه های اقتصادی و اجتماعی احساس می شود، در چنین شرایطی بخش تعاون از راه تقویت فرهنگ مشارکت مردمی، زمینه مناسب برای اشتغال زنان بوده و زمینه حضور را برای فعالیت اقتصادی و فرهنگی در کنار حفظ حریم و جایگاه آنها فراهم می سازد.

محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون از پرداخت بیشتر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به زنان در سال قبل اطلاع داده و می گوید: سایر تسهیلات پرداختی به بانوان در سال قبل ۵۴۰۰ میلیارد تومان بوده است و سال جاری تلاش می نماییم با هدف گذاری کمک به رشد تولید این پرداخت ها صورت گیرد.

او می گوید: در حالیکه رشد منابع در نظام بانکی ۲۵ درصد بوده است، رشد منابع در بانک توسعه تعاون بیشتر از ۳۳ درصد و رشد منابع ارزان ۴۸ درصد بوده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تعیین سیاست ها، اهداف، روش ها و الگوهای مناسب جهت اجرای برنامه های حمایتی و تشویقی را مهم ترین وظایف محوری دولت در زمینه توسعه کارآفرینی زنان و ایجاد اشتغال مناسب برای زنان دانسته و می گوید: بانک توسعه تعاون بعنوان یکی از ارکان کمک به رشد اقتصاد مردم پایه در نظام اسلامی در راه تحقق تأکیدات مقام معظم رهبری، توجه ویژه ای به پشتیبانی از اشتغال بانوان و بسترسازی برای نقش آفرینی آنان در تعالی اقتصاد کشور داشته و دارد و در سال قبل مشوقی برای تعاونی های زنان کارآفرین بوده است.

به قول شیخ حسنی، تعاونی های زنان کارآفرین بستر و اهرمی مناسب برای توسعه اقتصادی و افزایش تولید و درآمد به شمار می روند.
کارشناسان اشتغالزایی در سطوح محلی، پیشگیری از افزایش قیمت محصولات و خدمات و کاهش هزینه های تولید را جمله اثرات توسعه کارآفرینی در تعاونی های زنان عنوان می کنند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، پشتیبانی از شرکت­ های تعاونی زنان جهت تسهیل ورود آنها به بازار با هدف توسعه بازار و پایداری کسب وکار، فراهم کردن امکان فروش مجازی تولیدات و توانمندسازی تعاونی ها در مناطق محروم با اولویت تعاونی های زنان نقش موثر و بسزایی در رشد اقتصادی، رونق تولید و بهبود معیشت و درآمد خانواده ها دارد.