معاون كارآفرینی و اشتغال وزیر كار: استان سمنان با بحران کمبود نیروی کار مواجه می باشد

به گزارش مدیرسا، سمنان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: استان سمنان با بحران کمبود نیروی کار مواجه می باشد.
دکتر کریمی ۱۱ خردادماه در کارگروه تخصصی اشتغال استان اظهار داشت: بحران کمبود نیروی کار در این استان با تأکید بر مباحث فناوری و نوآوری قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت کارگروه اشتغال در استانها اشاره کرد: سیاست گذاری در کارگروه تخصصی اشتغال استان باید به شکلی باشد که دستگاه های عضو بیش از پیش و بصورت مستمر و به نحو فعال ایفا کننده وظایف خود باشند.
کریمی با اعلان اینکه استان سمنان یک سال درخشان اشتغالی را در سال ۱۴۰۱ رقم زد افزود: استان سمنان از ظرفیتهای بالایی در عرصه اشتغال برخوردارست.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تحقق ۱۴۸ درصدی تعهد اشتغال استان سمنان در سال ۱۴۰۱ امری بسیار باارزش و گویای عملکرد خوب استان در این بخش است.
وی با اشاره به ضرورت توجه بیش از پیش به اشتغال و رشد تولید اشاره کرد: رویکرد پشتیبانی از کارآفرینان در عرصه امور در رابطه با اشتغال در سطح استان در سال ۱۴۰۲ مَدنظر قرار گیرد.
دکتر کریمی به مشکل اشتغال فارغ التحصیلان در این استان پرداخت و اشاره کرد: ضروریست تا درباب ایجاد فرصت شغلی ویژه فارغ التحصیلان امسال جزو سیاست های کارگروه تخصصی اشتغال استان قرار گیرد و پرونده ویژه ای برای آن باز شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: باید کارگروه اشتغال حمایتی نیز برای حل مشکل بیکاری طبقات محروم در کنار کارگروه تخصصی اشتغال، بصورت هفتگی در سطح استان اجرا شود.

منبع: