تأثیر عدم رعایت نکات ایمنی در وقوع حوادث ساختمانی

به گزارش مدیرسا، نایب رییس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در ساختمان توسط کارفرما و کارگر تاکید نمود.

هادی ساداتی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با شرایط بازار مسکن و ساخت و ساز اظهار نمود: در این مقطع از سال جدید تابحال بازار رونق چندانی نداشته و بخشی از کارها گرفتار توقف شده است.

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: بخش عمده ای از مشکلات در حوزه ساختمانی در ارتباط با بازار داخلی است که از عدم کنترل و نظارت نشات می گیرد و اینطور نیست که به واردات مواد اولیه خارجی نیاز باشد.

ساداتی در رابطه با بالا بودن آمار حوادث ساختمانی هم اظهار داشت: در بالا بودن حوادث ساختمانی عوامل گوناگونی نقش دارند که صرفنظر از گرفتاری های روزمره کارگران که دغدغه معیشت و تأمین هزینه های زندگی را در سر دارند، عدم رعایت نکات ایمنی و حفاظت فنی در ساختمان توسط کارفرما و کارگر هم اثرگذار می باشد.

وی اضافه کرد: خیلی از کارفرمایان تمام تلاششان اینست که مصالح و نیروی کار را تأمین کنند و چندان به مسایل ایمنی دقت نمی کنند. از طرفی یک بیمه تکمیلی خریداری می کنند تا اگر حادثه ای رخ دهد، بیمه خسارت را بدهد در حالیکه بحث رعایت نکات ایمنی هم از طرف کارفرما هم کارگر ضروریست.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در انتها در رابطه با تعداد کارگران ساختمانی کشور اظهار داشت: حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور مشغول فعالیت هستند و زیر ۵۰۰ هزار نفر هم در نوبت بیمه پردازی قرار دارند.