۲ سال پس از انتخاب رئیسی، پیشرفت مسکن ملی با وجود بی مهری بانک ها

به گزارش مدیرسا، باآنکه سیستم بانکی به بخش قابل توجهی از تعهدات خود در برابر طرح نهضت ملی مسکن عمل نکرده، تا کنون بیشتر از یک میلیون واحد به مرحله ساخت رسیده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، میزان همکاری بانکها با طرح نهضت ملی مسکن ظاهرا چندان ایده آل نیست. بنا به قول عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات مواجه هستیم به نحوی که طبق آمار عرضه شده تنها ۱۸ درصد تسهیلات نسبت به سهمیه سال اول و ۸ ماهه دوم اجرای قانون پرداخت شده است.
با این اوصاف سیستم بانکی به ۸۲ درصد از تعهدات خود در برابر طرح نهضت ملی مسکن عمل نکرده که این مورد می تواند اجرای طرح را با چالش مواجه کند.
انتقادها نسبت به عدم تزریق منابع کافی به طرح نهضت ملی مسکن در شرایطی صورت می گیرد که بجز بانک مسکن از اواخر سال قبل قرار شد پنج بانک دیگر هم به شکل جدی به تأمین تسهیلات این طرح ورود کنند. اما به نظر می آید که طرح همچنان با بی مهری بانکها مواجه است؛ آن هم در حالی که متقاضیان این پروژه از توان کافی برای تأمین آورده برخوردار نیستند و بر مبنای تاکید رئیس جمهور، دولت می خواهد از آنها حمایت کند.
بیشتر بخوانید
آخرین برآورد از هزینه ساخت مسکن ملی در ایام اخیر با افزایش سقف تسهیلات از ۴۵۰ به ۵۵۰ میلیون تومان امیدواری به افزایش سرعت اجرای پروژه ها بیشتر شده است. از سوی دیگر وام ۴۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن برای دهک های ۱ و ۲ و همینطور وام ۳۰۰ میلیون تومانی برای دهک های ۳ و ۴ به تصویب رسیده است. هر دوی این وام ها با نرخ سود ۲ درصد و مدت بازپرداخت ۱۵ ساله پرداخت می شود. اما سوال اینست که با وضعیت کنونی تأمین منابع چطور میتوان پروژه را پیش برد؟
آن طور که برخی متقاضیان و سازندگان طرح نهضت ملی مسکن در نقاط مختلف کشور می گویند، طی ۲۲ ماه گذشته به علت عدم همکاری بانکها در پرداخت اعتبارات این طرح، بخشی از پروژه ها از مراحل ابتدایی فراتر نرفته است.
با این وجود یک میلیون و ۲۲ هزار و ۱۳۶ نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا امروز در بانک مسکن افتتاح حساب کرده اند و قرارداد تسهیلات ۲۵۳ هزار و ۱۲۰ واحد مسکونی به مبلغ ۸۵ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان منعقد شده است.

منبع: