در گزارش مدیرسا عنوان شد؛ بهره برداری از طرح هادی روستایی خجکه فومن با اعتبار ۷ میلیاردی

به گزارش مدیرسا، مدیرکل بنیاد مسکن گیلان از بهره برداری پروژه طرح هادی روستایی خجکه آلیان فومن با حضور رییس بنیاد مسکن آگاهی داد و اظهار داشت: این پروژه با اعتبار ۷ میلیارد تومان به بهره براری رسید.
حامد دائمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اجرای طرح هادی روستایی و توجه به توسعه روستاها در اولویت دولت سیزدهم قرار دارد. وی از اجرای ۲۶۰ طرح هادی روستایی در گیلان آگاهی داد و اضافه کرد: این تعداد پروژه با اعتباری بیش از ۴۲۱ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در مناطق روستایی در سال قبل به بهره برداری رسید. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از تهیه و بازبینی طرح هادی ۱۱۵ روستای این استان آگاهی داد و افزود: این اقدامات با اعتباری بیش از ۱۵ میلیارد تومان در سال قبل توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شد. دائمی از صدور ۱۲ هزار و ۶۰۰ برگ سند مالکیت روستایی و شهری در گیلان آگاهی داد و بیان کرد: این تعداد سند در مناطق روستایی و شهری زیر ۲۵ هزار نفر گیلان واگذار شده است. وی از بهره برداری از پروژه طرح هادی روستایی خجکه آلیان فومن با حضور رییس بنیاد مسکن آگاهی داد و اضافه کرد: این پروژه با مشخصات ۷۷۰ متر مربع دیوار حائل سنگی، ۹۰۰ متر تعریض و شن ریزی و ۶۰۰ متر اجرای لایه اساس و با اعتبار ۷ میلیارد تومان به بهره براری رسید.

منبع: