معاون اشتغال وزیر كار به مدیرسا اعلام كرد ثبت ۱۳۰ هزار کد ملی اشتغال در سامانه ملی رصد

به گزارش مدیرسا، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت ۱۳۰ هزار کد ملی اشتغال بر سامانه ملی رصد از آغاز سال تابحال اطلاع داد و اظهار داشت: تابحال ۱۲ درصد تعهد اشتغال ایجادی در سال ۱۴۰۲ از راه سامانه رصد ثبت شده است.

محمود کریمی بیرانوند در گفت و گو با ایسنا، با بیان آخرین آمار ثبت فرصت های اشتغال در سامانه ملی رصد اشتغال اظهار نمود: بر مبنای آمارها از آغاز سال تابحال ۱۳۰ هزار کد ملی اشتغال ایجادی روی سامانه رصد به ثبت رسیده است. محوریت سامانه کد ملی است و نمی توان یک کد ملی را دوبار ثبت نمود چونکه دستگاه کدخطا صادر می کند.

وی اضافه کرد: سامانه رصد ثبت فرصت های شغلی بوجود آمده همه دستگاه ها در کشور است و کد ملی یعنی کسانی که برایشان فرصت شغلی بوجود آمده است که تا این لحظه برای ۱۳۰ هزار نفر فرصت شغلی به وجود آمده و به صورت مداوم از راه سامانه درحال نظارت است.

معاون اشتغال وزیر کار خاطرنشان کرد: تابحال ۱۲ درصد تعهد اشتغال ایجادی سال ۱۴۰۲ به ثبت رسیده و دلیل این که پیشرفت سامانه روی ۱۲ درصد بوده اینست که اوایل سال هنوز منابع و اعتبارات بانکی ابلاغ نشده و سرعت ثبت در سامانه پایین است ولی به تدریج از نیمه دوم سال و ماه شهریور تا آخر سال سرعت ثبت بیشتر می شود بنابراین طبق پیشبینی ها انتظار داریم که به هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل تا آخر سال دست یابیم.

هدفگذاری ایجاد ۱۵۰ هزار شغل در حوزه مشاغل خانگی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در عین حال ضمن اشاره به اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مشاغل خانگی امسال اظهار داشت: این اعتبار توسط بانک مرکزی درنظر گرفته شده و فرآیند پرداخت آن در ۸ بانک کشور شروع شده است. سال قبل هدفگذاری ما ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در حوزه مشاغل خانگی بود که محقق شد. سال جاری رقم ۱۵۰ هزار شغل را هدفگذاری کرده ایم که ۱۵ درصد سهم اشتغال ایجاد کشور امسال خواهد بود.

به گفته کریمی بیرانوند طی توافقی که وزارت کار و بانک مرکزی در صورتیکه تا مهرماه سال جاری وزارت کار موفق به جذب اعتبارات مشاغل خانگی در سطح استان ها شود اعتبارات جدیدی اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: هم اکنون که در تیرماه قرار داریم، فرآیند پرداخت تسهیلات شروع شده و در صورت جذب ۷۰ تا ۸۰ درصد اعتبارات، بانک مرکزی اعتبارات جدیدی در اختیار ما قرار خواهد داد.

منبع: