رئیس اتاق تعاون استان تهران: تشکیل مرکز داوری در اتحادیه های تعاونی، مغایر قانون است

به گزارش مدیرسا، رئیس اتاق تعاون استان تهران تشکیل مرکز داوری در اتحادیه های تعاونی را مغایر قانون دانست و اظهار داشت: اتحادیه های تعاونی برپایه بند ۹ قانون وظایف اتحادیه های تعاونی فقط به صورت کدخدامنشی با هدف برقراری صلح و سازش بین شرکتهای تعاونی عضو خود می توانند عمل کنند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمدخان بلوکی با بیان اینکه اتحادیه ها حق صدور رای رسمی ندارند، اظهار نمود: آرای صادره قانونی فقط در مراکز شش گانه اتاق تعاون استان تهران تحت نظر قضات باتجریه و متخصصین بخش تعاون امکان پذیر است.

به گفته وی هر یک اعضای تعاونی ها و شرکتهای تعاونی می توانند با رفتن به اتاق تعاون استان تهران درخواست دعوی خویش را پیگیری کنند.

رئیس اتاق تعاون استان تهران وظیفه اصلی اتحادیه های تعاونی را برپایه قانون ساماندهی، نظارت، آموزش و عرضه خدمات حقوقی، مالی و اداری و بازرسی عنوان نمود و اضافه کرد: در بند ۹ شرح وظایف اتحادیه های تعاونی امور در ارتباط با اختلاف تعاونی ها فقط به صورت صلح و سازش و بر اساس کدخدامنشی اعلام شده است.

وی یکی از وظایف اصلی اتاق تعاون را داوری رسمی عنوان نمود و اظهار داشت: در حال حاضر مراکز داوری اتاق تعاون تهران از ۶ به ۱۰ شعبه افزوده شده و به اختلاف شرکتهای تعاونی و اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی و صدور رای می کند.