کمبود خلبان بزرگترین ایرلاین آمریکا

مدیرسا: مدیرعامل یونایتد اعلام نمود که این ایرلاین برای یافتن خلبان با مشکل مواجه می باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از بیزنس، اسکات کربی، مدیرعامل یونایتد تایید نمود که این شرکت هواپیمایی در یافتن خلبانان برای دریافت صندلی کاپیتانی با مشکل مواجه می باشد.
کربی در پاسخ به سوالاتی درباره ی این شرکت اظهار داشت: «این نخستین بار است که چنین اتفاقی در صنعت هواپیمایی رخ می دهد و این مورد بر ظرفیت این ایرلاین در سه ماهه چهارم تاثیر خواهد گذاشت.»
برمبنای داده های اتحادیه یونایتد، ۹۷۸ جای خالی کاپیتان در سال قبل همچنان پر نشده است و تا ماه ژوئن ۹۶ مورد از ۱۹۸ موقعیت تکمیل نشده باقی مانده است.