پایداری اشتغال با اجرای طرح کهکشان تعاون

مدیرسا: با اجرای طرح ˮکهکشان تعاونˮ زمینه استفاده از ظرفیت ها و مزیت های نسبی در هر استان بمنظور استمرار اشتغال با مدل تعاونی و توسعه و پایداری کسب وکارها فراهم می شود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، یکی از عناوینی که طی سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته بحث کسب و کارهای خوشه محور و گرایش به خوشه سازی در عرصه تعاون است. هم اکنون خیلی از کشورها بحث پشتیبانی از توسعه خوشه های کسب وکار را در دستور کار قرار داده اند.

رشد و توسعه فرصت های شغلی بوسیله گسترش خوشه های کسب وکار، نقش مهمی در سیاست های اقتصادی برای کاهش نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی ایفا می کند.

منظور از خوشه های کسب وکار واحدهای کسب و کاری است که در یک منطقه جغرافیایی متمرکز است و با همکاری و تکمیل کارهای یکدیگر، محصولات و یا خدمات مشابه و مشترکی را تولید و ارائه می کنند. این خوشه ها می توانند در بخش های مختلف تولیدی همچون صنعتی، خدماتی، کشاورزی، هنری و صنایع دستی فعال باشند. به اذعان کارشناسان بخش تعاون از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری در حوزه کسب و کارهای خوشه محور برخوردارست.

مهدی مسکنی – معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی – بتازگی از شروع اجرای طرح “کهکشان تعاون” آگاهی داده و گفته است: در طرح کهکشان تعاون در امتداد ایجاد زنجیره ارزش در ظرفیت تولیدی تعاونی ها اقداماتی شروع شده و مدنظر است که چرخه تامین و نیاز لجستیکی تعاونی ها، منابع و خدمات مورد نیاز، سرمایه گذاری و بازار فروش دنبال شود.

به گفته وی اکنون ۲۵ زنجیره در کهکشان تعاون هدف گذاری شده و شش استان بصورت آزمایشی انتخاب شده که کرمان و سیستان و بلوچستان همچون آنهاست.

مسکنی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم در اقتصاد اضافه کرد: این امر مسئولیت ما را سنگین تر کرده و دنبال ارتقای سهم تعاون هستیم.

پیشتر و در دی ماه سال قبل معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از تصویب طرح کهکشان تعاون در سازمان برنامه و بودجه و اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این طرح آگاهی داده بود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، طرح الگوی شبکه سازی کسب وکارها در تعاونی ها و اتحادیه ها که به اختصار «کهکشان تعاون» نامیده می شود، یکی از مدلهای جدیدی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف استمرار اشتغال و ایجاد اشتغال تعاونی و توسعه کسب وکارها در بخش تعاون دنبال می کند.