هزینه تولید گندم بهار امسال چقدر بود؟

مدیرسا: در بخش غلات، بهار امسال متوسط قیمت یک کیلوگرم گندم ۱۱۴ هزار و ۹۰۹ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۵ درصد افزایش را نشان میدهد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، گندم و نان یکی از محصول مهم آن در تامین امنیت غذایی سرزمین ها نقش به سزایی دارند. کشت گندم و در صورت فراهم بودن زمینه ها، خودکفایی این محصول یکی از اولویت های بخش کشاورزی است. امسال در کشور بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از طرف دولت خریداری شد و برمبنای برخی آمارها میزان کشت این محصول در کشور حدود ۱۳ میلیون تن برآورد می شود.
تداوم کشت گندم و تشویق کشاورزان به تولید و تامین گندم مورد نیاز جامعه یکی از مسئولیت های مهم دولت و وزارت جهاد کشاورزی است. هم اکنون تعیین قیمت مناسب برای گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و نیز پرداخت مطالبات گندم کاران در زمان مقرر، مسائلی است که نیاز به پیگیری دارد تا کشاورزان دلسرد از فعالیت خود نشوند. افزایش خدمات مربوط به بخش کشاورزی یکی از دلایلی است که گندم کاران بدنبال تعیین قیمت منصفانه برای محصولات شأن هستند. به عنوان مثال در بهار امسال در بخش غلات، متوسط قیمت یک کیلو گرم گندم ۱۱۴ هزار و ۹۰۹ ریال و متوسط قیمت یک کیلو گرم جو ۱۱۲ هزار و ۱۹۷ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۲۶.۵ و ۸.۷ درصد افزایش داشته اند.
کاهش و افزایش هزینه های تولید در صیفی جات
در بخش حبوبات، در سه ماه اول سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلو گرم نخود ۴۵۰ هزار و ۸۶ ریال و متوسط قیمت یک کیلو گرم عدس ۴۸۶ هزار و ۴۵۷ ریال بوده که نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۳ درصد افزایش و عدس نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴.۴ درصد افزایش داشته اند.
در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلو گرم هندوانه ۴۸ هزار و ۷۹۲، خربزه ۱۴۷ هزار و ۳۹ و خیار ۹۱ هزار و ۱۲ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۷.۳، ۱۶۴.۱ و ۴۴.۴ درصد افزایش داشته اند.
در بخش سبزیجات، در سه ماه اول سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلو گرم سیب زمینی ۸۴ هزار و ۷۴۹ و گوجه فرنگی ۵۱ هزار و ۱۹۸ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۰ و ۲۵.۳ درصد کاهش داشته اند و همین طور متوسط قیمت پیاز ۵۸ هزار و ۷۸۱ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۱.۳ درصد افزایش داشته است.
در بخش محصولات علوفه ای، در بهار سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلو گرم یونجه ۶۳ هزار و ۴۶ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ۵.۱ درصد افزایش و همین طور متوسط قیمت یک کیلو گرم کاه ۱۵ هزار و ۱۵۶ ریال بوده که نسبت به فصل بهار ۱۴۰۱، ۳۲.۷ درصد کاهش داشته است.
کاهش و افزایش هزینه های تولید در میوه ها
در بخش میوه های هسته دار، در بهار سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلو گرم هلو ۱۹۰ هزار و ۴۳۵ ریال و متوسط قیمت یک کیلو گرم آلبالو ۲۷۷ هزار و ۸۲۹ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۲۸.۴ و ۰.۱ درصد افزایش نشان میدهد و متوسط قیمت یک کیلو گرم زردآلو ۲۸۵ هزار و ۸۹۳ بوده که ۲۴.۵ درصد کاهش داشته است.
در بخش میوه های دانه دار، بهار سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلو گرم سیب درختی ۲۱۲ هزار و ۹۲۲ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲.۳ درصد کم شده است.
هزینه تمام شده دامداری ها
در بخش دامداری سنتی، در سه ماه اول سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلو گرم گوسفند و بره زنده یک میلیون و ۵۶۷ هزار و ۷۵۳ ریال و یک کیلو گرم گاو پرواری زنده یک میلیون و ۲۸۶ هزار و ۴۰۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲۳.۹ و ۸۶.۶ درصد افزایش داشته اند.
در بخش فراورده های دامی سنتی، بهار سال ۱۴۰۲، متوسط قیمت یک کیلو گرم شیر گوسفند ۴۰۳ هزار و ۶۸ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل معادل ۷۹.۱ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلو گرم شیر گاو ۱۴۱ و ۱۱۷ ریال بوده که معادل ۲۳.۲ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش نشان میدهد.
هزینه های تمام شده خدمات
در بخش هزینه های خدمات ماشینی، در سه ماه اول سال ۱۴۰۲، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ۱۵ میلیون و ۷۹۴ هزار و ۷۵۵ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ۸ میلیون و ۹۶۹ هزار و ۷۱۲ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۰۴.۶ و ۵۱.۸ درصد افزایش داشته اند.
در بخش دستمزد نیروی کار، بهار سال ۱۴۰۲، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۹۷ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۸.۹ درصد افزایش داشته و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن یک میلیون و ۸۱۰ هزار و ۶۸۶ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ۱۸.۰ درصد افزایش داشته است.
همچنین، متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار مرد ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۹۹ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر وجین کار و تنک کار زن ۵ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۵۰۰ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۱.۹ و ۳۸.۹ درصد افزایش داشته اند.
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.