مدیر روابط عمومی شورای رقابت اعلام كرد؛ شورای رقابت مسئول بازار خودرو است

به گزارش مدیرسا، مدیر روابط عمومی شورای رقابت اظهار داشت: شورای رقابت حالا مسئول بازار خودرو است و وزیر صمت بدین منظور اشاره به مسئولیت این شورا در سامانه یکپارچه داشته است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، با شروع زمزمه فعالیت مجدد سامانه یکپارچه خودرو و بعد از اظهارات وزیر صمت در مورد مسئولیت این سامانه و واکنش ها سپهر توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به انتظار برای گشایش سامانه در آینده نزدیک عنوان کرد: به همت دستگاههای مختلف و البته دیگر عامل های اقتصادی حالا عرضه در نقطه پیشبینی شده قرار دارد و این مسئله باعث آرامش بازار خودرو است.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی اظهار نظرها و سو تعابیر ناخواسته به بازار صدمه می زند.
توکلی در رابطه با اظهارات وزیر صمت در مورد مسؤلیت شورای رقابت در مدیریت سامانه یکپارچه، اظهار داشت: در این خصوص بارها تاکید گردیده است که سامانه یک کار جمعی است. شورای رقابت حالا مسئول بازار خودرو است و وزیر صمت هم بنابراین اشاره به مسئولیت این شورا در سامانه داشته است.
وی با تکذیب نقل قول های تند و خارج از توازن در نقد سخنان وزیر صمت، اضافه کرد: سامانه یکپارچه در دستورالعمل ۵۴۳ شورا پیشبینی شده و وظایف اجرا از جانب شورا به یکی از معاونت های وزارت صمت که تجربه مهم فرآیند قرعه کشی خودرو را داشته واگذار شده است.