وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛ در تولید قطعات ریلی به خود کفایی رسیدیم

به گزارش مدیرسا، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در گذشته برای سوزن های صنعت ریلی هم وابسته بودیم اما حالا درخدمات سیگنالی و موتور به خود کفایی رسیده ایم.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مهرداد بذرپاش در حاشیه مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی اظهار داشت: نیاز بازار داخل در عرصه حمل و نقل ریلی زیاد است که در همین راستا شرکت های زیادی می توانند فعال شوند.
به گفته وزیر راه و شهرسازی ما محدودیت ناوگان در عرصه لوکوموتیو، واگن باری و مسافری داریم و من تکلیف جدید برای شرکت راه آهن قرار داده ام که ظرف یک سال آینده تعداد ناوگان را به شکل قابل توجهی بالا برند و ناوگان مسافری را هم در اولویت قرار دهند که این حجم از تقاضا در روزهای خاص و یا ایام غیر خاص باید پاسخ داده شود چونکه صنعت ریلی یک صنعت محبوب بین مسافران و متقاضیان است.
وی افزود: صنعت راه آهن یک صنعت ایمن ارزان و صنعت خوب است اما ما محدودیت ناوگان داریم اما خوشبختانه در توسعه شبکه خدمات الکترونیکی و توسعه ناوگان اتفاقات خوب رخ داده است بطوریکه داخلی سازی و عمق داخلی سازی در این زمینه اتفاق افتاده است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در گذشته برای سوزن های صنعت ریلی هم وابسته بودیم اما هم اکنون شاهد آن هستیم که در خدمات سیگنالی و موتور به خود کفایی رسیده ایم.
بذرپاش اشاره کرد: در ترمز واگن و ترمز لوکوموتیو به خود کفایی رسیده ایم و حتی در ریل هم به خود کفایی رسیده ایم و شرکت ذوب آهن در این زمینه به خودکفایی رسیده است.
وی اظهار داشت: صنعت راه آهن و ریل به پیشرفت قابل توجهی رسیده اما کافی نیست چونکه ایران سرزمین فرصت لجستیکی و ترانزیتی است دورنمای خوبی برای این و موقعیت جغرافیایی قرار داده ایم و همه شرکتها باید هرچه سریع تر اقدامات بالقوه خودرا بالفعل کنند.
وی در آخر اشاره کرد: دست یاری را به سمت همه شرکتها دراز می نماییم تا کمک کنند طی چند سال آینده فرصت ها را به عامل قدرت و تولید ثروت نماییم تا زیر ساخت ها توسعه یابند تا این این زیرساخت ها مبادرت به تولید ثروت کنند.