مدیرعامل آبفای استان اصفهان: شروع آبرسانی به مجتمع ۱۹ روستایی سعیدآباد گلپایگان

مدیرسا: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از شروع عملیات آبرسانی به مجتمع ۱۹ روستایی سعید آباد گلپایگان با هدف تامین آب شرب روستاییان از تصفیه خانه آب این شهرستان خبرداد.

حسین اکبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با اجرای این عملیات بیش از ۶ هزار و ۶۷۸ نفر از اهالی روستاهای سعید آباد، قشلاق، درب امامزاده، فرج آباد، غرقه، فقستان، رباط محمود، اسفاجرد، علی آباد، خاکه، رباط ابوالقاسم، ضامن آباد، ملازجان، مزرعه، قالقان، دستجرده، رباط قالقان، آزادان و رباط سرخ از آب آشامیدنی پایدار برخوردار می گردند.
وی اضافه کرد: آب آشامیدنی این روستاها از پمن حلقه چاه تامین می شد که در سالهای اخیر برخی به سبب وقوع خشکسالی های مستمر با کمبود آب مواجه می شدند اما با اجرای این پروژه ساکنان این روستاها از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بصورت پایدار برخوردار می گردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اعلان اینکه در آینده نزدیک عملیات آبرسانی به مجتمع ۱۹ روستایی سعید آباد در منطقه گلپایگان تمام می شود، گفت: پیش بینی می شود تا پایان آذر ماه، عملیات آبرسانی به مجتمع ۱۹ روستایی سعید آباد در منطقه گلپایگان به اتمام برسد.
اکبریان اشاره کرد: آبرسانی از سمت روستای اسفرجان تا ابتدای روستای قالقان به طول ۲ کیلومتر و از جهت دیگر از جاده صفاییه گلپایگان تا ابتدای روستای ضامن آباد به طول سه کیلومتر به مجتمع روستایی سعید آباد در دستور کار قرار می گیرد که با بهره گیری از لوله با قُطرهای ۱۶۰ و ۱۱۰ میلی متر به انجام می رسد.

منبع: