واکنش بانک مرکزی به سخنان رئیس کل اسبق

مدیرسا: مدیرسا: در پی درج مطلبی از سخنان رئیس کل اسبق بانک مرکزی ؛ این بانک با ارسال توضیحاتی به این سخنان واکنش نشان داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بانک مرکزی در جوابیه ای به سخنان رییس اسبق این بانک واکنش داد، در این جوابیه آمده است: طی مطلبی با عنوان “آمار تکان دهنده ی همتی از چاپ پول در ایران / در هر ماه چقدر به نقدینگی اضافه می شود؟ “، سخنانی از آقای همتی در کنگره حزب کارگزاران سازندگی را نقل نموده است که ایشان بیان نموده: “طبق آمارهای ارائه شده رشد پایه پولی منتهی به مرداد ماه برابر با ۴۱ درصد بوده است این بدان معناست که ماهی ۲۳ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است. مگر امکان دارد با این حجم چاپ پول تورم را مهار کرد؟ “. در مورد مطلب مطرح شده نکاتی به شرح ذیل ارائه می گردد.
در این جوابیه آمده است: از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در راستای دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و مؤسسات اعتباری و جریمه بانکهای متخلف از راه افزایش نسبت سپرده قانونی و همین طور افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری اقدامات مؤثری را در راستای کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. دراین میان به واسطه ناترازی بعضی از بانکها و مؤسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقباً رشد پایه پولی افزوده شد.
درحقیقت با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش پیدا کرده است. نکته¬ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آنست که انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می نماید. توضیحات فوق، مطلبی است که بانک مرکزی مکرراً و به انحاء مختلف جهت تبیین دلیلهای افزایش رشد پایه پولی در ماه¬های اخیر ارائه نموده است.
لیکن ملاحظه می شود که برخی اشخاص و رسانه ها بدون توجه به توضیحات بانک مرکزی همچنان به تفسیر اشتباه خود از روند و دلیلهای افزایش رشد پایه پولی ادامه می دهند. استفاده از رویکرد غیرکارشناسی با تکیه بر افزایش های حجمی پایه پولی و همین طور نادیده گرفتن دستاورد کاهش رشد نقدینگی بعنوان مهم ترین متغیر کنترل کننده پایدار تورم که از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۲، بیشتر منعکس کننده حب و بغض های سیاسی است تا دغدغه اقتصاد ایران.

منبع: