مدیرعامل شركت مهندسی و توسعه گاز؛ مصرف گاز ایران معادل ۵ و نیم میلیون بشکه نفت خام است

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز تاکید کرد ارزش حرارتی گاز تولیدی در کشور معادل روزانه ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون بشکه نفت خام است.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نفت، رضا نوشادی امروز در نشست هم اندیشی با مدیران عامل شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی پیرامون صدور پروانه های اکتشاف و تولید ضمن اشاره به تاریخچه صنعت نفت اظهار نمود: تا قبل از انقلاب حتی نمی توانستیم یک بشکه نفت را بدون حضور خارجی ها تولید نماییم.
وی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب به تدریج توانستیم در راه خودکفایی گام برداریم، افزود: از دهه ۷۰ مهندسی تفصیلی را آغاز کردیم و مطالعات پایه را ادامه دادیم و از دهه ۸۰ اوج تولید داخل را شاهدیم.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با تاکید بر این که حالا ایستگاه های تقویت فشار را با بالای ۹۰ درصد تولید داخل می سازیم، اظهار داشت: ما امروز به دنبال راهکارهای ویژه هستیم و در کشور طولانی ترین حفاری افقی را با قطر ۲۰ اینچ انجام می دهیم.
نوشادی ضمن اشاره به این که سال ۸۹ و همزمان با تحریم های شدید ضد صنعت نفت ایران، تولید روزانه گاز ۴۰۰ میلیون مترمکعب بود، اضافه کرد: حالا تولید روزانه گاز شیرین را به ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسانده ایم.
وی با تاکید بر این که باید در قالب هر قراردادی بتوانیم منافع ملی را تعریف نماییم، اظهار داشت: بزرگ ترین مانع نفت و گاز در کشور پول و سرمایه است و هر اقدامی که بتواند سرمایه را وارد صنعت نفت کند خیر است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران خاطرنشان کرد: شرکتهای اکتشاف و تولید باید بتوانند با بخش های مختلف برای حضور فعال در صنعت نفت مذاکره کنند، اگر شرایط رقابتی ایجاد نماییم، توسعه با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت.
نوشادی ضمن اشاره به این که ایران را کشور نفتی می دانیم و این در شرایطی است که روزانه ظرفیت تولید ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت در کشور وجود دارد، اظهار داشت: ایران کشور گازی است، چونکه ارزش حرارتی گاز تولیدی در کشور معادل ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز می شود.