معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با حضور در شهرستان بافق: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکتی موفق در حوزه معدن است

به گزارش مدیرسا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران را شرکتی موفق در حوزه معدن دانست و اظهار داشت: این شرکت می تواند شرکتی پیشرو و شتابدهنده در حوزه معدنی باشد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مرکز اطلاع رسانی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته به همراه حجت کاظمی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور، مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و تعدادی از معاونین و مدیران از نمایشگاه دستاوردهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران_بافق بازدید نمود.
او بعد از بازدید از نمایشگاه و در جریان قرار گرفتن روند اجرای فعالیت ها در شرکت سنگ آهن اظهار داشت: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی کشور به حساب می آید که همواره نیازمند برنامه ریزی های دقیق و مدون، مدیریتی کارآمد و پیشران و همکاری و هماهنگی بین تمامی بخش های مجموعه است. عسگریان با تکیه بر این که در شرکت ها، تنها مدیرعامل مسؤول پیشبرد اهداف نیست اضافه کرد: تمامی نیروها در پیشرفت و توسعه شرکت خود نقش دارند. او با اشاره به اینکه شرکت سنگ آهن از معدود شرکتهای بین نسلی است اظهار نمود: با شفاف سازی طرح ها و نظارت بر فعالیتهای اجرایی در آنها باید از سرمایه ها حفاظت نماییم. وی به مبحث سرمایه گذاری هم اشاره ای کرد و اظهار داشت: برای توسعه و رسیدن به یک آینده روشن، نیازمند سرمایه گذاری های قوی در حوزه معدن هستیم که امیدواریم این سرمایه ها در استان یزد، استانهای مجاور و حتی در کشور شناسایی شده و با تأمین مالی اهداف توسعه ای به خوبی پیش رود. معاون وزیر با تکیه بر این که شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکتی موفق است که می تواند پیشرو و شتاب دهنده باشد خاطرنشان کرد: این شرکت می تواند در یک برنامه سه ساله تمامی ظرفیتهای خویش را به خوبی پیدا کند. عسگریان در انتها تصریح کرد: اگر برنامه ای عملی، مدون، ترکیبی و چند جانبه داشته باشیم و به درستی سرمایه گذاری نماییم می توانیم امیدوار باشیم که در آینده پشتوانه ای قویتر از نفت خواهیم داشت.

منبع: