رتبه ۱۴ ایران در تولید برنج در آسیا

مدیرسا: طبق گزارش فائو تولید برنج ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۱۰۰ هزار تن کم شده و از ۲.۳ میلیون تن در سال قبل به ۲.۱ میلیون تن طی سال زراعی ۲۰۲۳ رسیده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازه ترین گزارش خود موسوم به چشم انداز غذایی جهان تولید غلات ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ را ۱۹.۸ میلیون تن برآورد کرد. تولید غلات ایران در این سال با رشد حدود ۳ درصدی نسبت به سال قبل روبه رو شده است. فائو در سال زراعی ۲۰۲۲ تولید غلات ایران را ۱۹.۳ میلیون تن برآورد کرده بود.
به دنبال افزایش تولید داخلی غلات در ایران واردات این محصول کم شده و از ۱۶.۱ میلیون تن در سال قبل به ۱۵.۶ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
رشد ۲۶ درصدی ذخایر گندم ایران در سال زراعی ۲۰۲۳
این گزارش تولید گندم ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ را ۱۳.۵ میلیون تن برآورد کرده است که نسبت به سال قبل رشد ۵۰۰ هزار تنی داشته است. ایران در سال پیش ۱۳ میلیون تن گندم ساخته بود،
بر این اساس، واردات گندم ایران نیز طی امسال ۶۰۰ هزار تن کاهش داشته و به ۳ میلیون تن رسیده است.
فائو کل ذخایر غلات ایران در سال ۲۰۲۳ را نیز ۱۲.۱ میلیون تن برآورد کرده که این رقم نسبت به سال قبل ۱ میلیون تن افزایش داشته است. از ذخایر ۱۲.۱ میلیون تنی غلات ایران ۹ میلیون تن مربوط به ذخایر گندم بوده که ۲۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ایران در سال ۲۰۲۲ بیش از ۷.۱ میلیون تن ذخیره گندم داشت.
این نهاد بین المللی همین طور تولید ذرت ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ را ۱.۱ میلیون تن و تولید جوی ایران را ۳ میلیون تن برآورد کرده که تغییری نسبت به سال قبل نداشته است. تولید دانه های روغنی نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح ۰.۹ میلیون تن باقی مانده است.
رتبه ۱۴ ایران از نظر تولید برنج در آسیا
بر اساس گزارش فائو تولید برنج ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۱۰۰ هزار تن کم شده و از ۲.۳ میلیون تن در سال قبل به ۲.۱ میلیون تن طی سال زراعی ۲۰۲۳ رسیده است.
با وجود کاهش تولید داخل، واردات برنج در این سال ۱۰۰ هزار تن کم شده و به ۱.۲ میلیون تن رسیده است.
ایران چهاردهمین تولیدکننده بزرگ برنج در منطقه آسیا طی سال ۲۰۲۳ بوده است. چین با تولید ۱۴۴ میلیون تن برنج در رتبه نخست آسیا از این نظر قرار داشته است.
افزایش تولید گوشت قرمز در کشور
برآوردهای فائو از تولید گوشت ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ نشان میدهد تولید گوشت گوساله و گوسفند افزایش داشته اما گوشت مرغ با کاهش تولید روبه رو شده است. تولید گوشت گوساله در این سال با رشد ۱ درصدی نسبت به سال قبل به ۳۶۶ هزار تن رسیده است. تولید گوشت گوسفند نیز با رشد ۲ درصدی به ۲۹۵ هزار تن رسیده است.
تولید گوشت مرغ با افت ۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ روبه رو شده و به ۱.۸۷۷ میلیون تن کم شده است. در سال قبل ۱.۹۲۳ میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید شده بود.
رشد ۶۵ درصدی صادرات لبنیات بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
بر اساس برآورد فائو تولید شیر در ایران نیز طی سال زراعی ۲۰۲۳ افزایش داشته و از ۷.۸۴ میلیون تن در سال قبل به ۷.۹ میلیون تن در سال ۲۰۲۳ رسیده که افزایش حدود ۱ درصدی داشته است.
صادرات لبنیات ایران در سال زراعی ۲۰۲۳ با رشد قابل توجه ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل روبه رو شده و به ۱.۸۵۲ میلیون تن رسیده است. در سال ۲۰۲۲ نیز صادرات این محصول با افزایش قابل توجه روبه رو شده و به ۱.۵۹ میلیون تن رسیده بود. در مجموع طی دوره دو ساله پس از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، صادرات لبنیات از ایران با افزایش ۶۵ درصدی روبه رو شده است. ایران در سال ۲۰۲۱ بیش از ۱.۱۲ میلیون تن لبنیات صادر کرده بود.

منبع: