رشد ۶۰ درصدی تولید برق نیروگاه های برق آبی

به گزارش مدیرسا، مدیر امور بازار برق شرکت آب نیرو اظهار داشت: درپیک تابستان سال قبل تولید کل نیروگاه های برق آبی کشور ۶۰ درصد بیش از زمان مشابه سال قبل بوده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، جابر موسوی مدیر امور بازار برق شرکت آب نیرو با اعلان اینکه ظرفیت در اختیار شرکت آب نیرو و نیروگاه های برق آبی در کشور حدود ۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات است، اظهار داشت: اگر بخواهیم به ایجاد نیروگاه های برق آبی هم اشاره نماییم، شرکت آب نیرو نزدیک به ۹ هزار مگاوات از ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت برقابی به وجود آمده کشور را راه اندازی کرده است.
وی با اشاره به تغییرات به وجود آمده از سال ۹۰ و فعالیت شرکت آب نیرو در عرصه بهره برداری، تصریح کرد: حالا ۳ هزار و ۴۰۰ مگاوات ظرفیت برقابی درحال بهره برداری داریم.
مدیر امور بازار برق شرکت آب نیرو با اعلان اینکه در پیک تابستان سال قبل تولید کل نیروگاه های برقابی کشور ۶۰ درصد بیش از زمان مشابه سال قبل بوده است، افزود: نیروگاه های برقابی شرکت آب نیرو ۸۰ درصد نسبت به سال قبل تولید بیشتری داشته اند.
وی در رابطه با بحران خشکسالی و کم آبی و تأثیر آن بر نیروگاه برقابی کشور اظهار داشت: با توجه به این که آب به عنوان انرژی اولیه جهت راه اندازی چرخش نیروگاه های برقابی است، سد ایجاد می شود تا بتواند آب را ذخیره کند و در مرحله بعد انرژی برق از آن گرفته می شود.
موسوی اشاره کرد: با وجود ایجاد ظرفیتگاه ها برای نیروگاه برقابی، اگر بارش رحمت الهی نصیب ما نشود، نمی توان از تمامی این ظرفیت ها استفاده کرد، بدین سبب تغییر اقلیم موضوع مهمی است. سال قبل از نظر سالهای آبی حدودا سال نرمالی بود، امسال هم پیش بینی های هواشناسی و مرکز تحقیقات آب کشور این است که سال را به سمت نرمال و فرا نرمال پیش بینی می کند اما هر بار که جلوتر می رویم نقشه ها تغییر پیدا می کند.
وی تصریح کرد: حدودا دو ماهه ابتدایی امسال در عرصه کارون و دز که ۷۰ درصد ظرفیت برقابی در اینجا قرار دارد حدود ۳۵ درصد افزایش آورد و بارش داشتیم و امیدواریم همین روند ادامه پیدا کند و بیشتر شود تا بتوانیم از آبی که ذخیره می شود در پیک زمستان و تابستان استفاده نمائیم.

منبع: