شناسایی ۶۵ هزار مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۸ ماهه سال جاری

به گزارش مدیرسا، رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: با بکارگیری سامانه پایش هوشمند و سامانه ۱۳۱ در ۸ ماهه سال جاری ۶۵ هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی و با آن برخورد قانونی کرده ایم.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: در مدت یک ماه آینده در جهت افزایش ضریب حفاظت اراضی کشاورزی، تمام استانهای کشور تحت پوشش سامانه پایش هوشمند قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: حالا درحال گذار از حفاظت سنتی به حفاظت مدرن اراضی کشاورزی با استفاده از تکنولوژی های جدید و تصاویر ماهواره ای هستیم.
رییس سازمان امور اراضی کشور عنوان کرد: با بکارگیری سامانه پایش هوشمند و سامانه ۱۳۱ در ۸ ماهه سال جاری ۶۵ هزار مورد تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی و با آن برخورد قانونی کرده ایم.
وی مازندران، گیلان، گلستان، تهران، البرز، قزوین و اصفهان را جز استانهای پر صدمه به لحاظ تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی برشمرد.
افلاطونی رفع تداخلات اراضی کشاورزی را از اقدامات مهم این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: ۱۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور مشمول رفع تداخلات هستند که از این سطح تابحال ۹، ۲ میلیون هکتار رفع تداخل شده که شامل ۶۲ درصد این اراضی می شود.
وی افزود: به صورت متوسط ۱۱ درصد این مساحت رفع تداخل شده از اراضی ملی کسر و به اراضی کشاورزی اضافه شده است.
رییس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: با انجام رفع تداخلات اراضی ملی و مردمی، تعداد پرونده های تشکیل شده در دستگاههای قضایی هم از جانب مردم و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور کاسته شده است.
وی رفع تداخلات اراضی کشاورزی و حدنگاری یا کاداستر و صدور اسناد اراضی کشاورزی را از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی عنوان نمود.
وی در عین حال اضافه کرد: این موارد در حوزه تثبیت مالکیت زمین و زیرساخت ها تلقی می شوند که به شکلی امنیت سرمایه گذاری و امنیت غذایی را ممکن می کند.
افلاطونی در انتها اظهار داشت: با استفاده از تکنولوژی های جدید و تصاویر ماهواره ای و احصای مستندات اراضی، رفع تداخلات اراضی کشاورزی دقیق تر صورت می گیرد و حق مردم به آنها برمی گردد.