قرارگاه ساماندهی بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی تشکیل می شود

مدیرسا: معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی از تشکیل قرارگاه ساماندهی بازنشستگان این وزارتخانه آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدعلی زهره ای، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی از تشکیل قرارگاه ساماندهی بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی آگاهی داد و اظهار داشت: همه بازنشستگان با هر نوع قراردادی مشمول تصمیمات و خدمات این قرارگاه می شوند.
وی اضافه کرد: در بودجه سال آینده سهمی برای رفاه بازنشستگان قرار می گیرد و بیمه تکمیلی شاغلان وزارت راه و شهرسازی مشمول همه بازنشستگان این وزارتخانه نیز شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر راه و شهرسازی از همسان سازی حقوق ها برای سال آینده آگاهی داد و اظهار داشت: درحال مذاکره با بانک برای تامین تسهیلات ویژه بازنشستگان هستیم و در غیر این صورت سهمیه ای از تسهیلات ویژه کارمندان برای بازنشستگان در نظر گرفته می شود.
وی خطاب به بازنشستگان وزارت راه و شهرسازی فاقد مسکن اظهار داشت: آن دسته از بازنشستگانی که دارای فرم ج سبز هستند، از هفته آتی برای ثبت نام و تشکیل پرونده به وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند.
زهره ای اشاره کرد: در نظر داریم که در تمامی کمیته های زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع یک نفر از بازنشسته ها عضو شود تا ضمن مطرح کردن مشکلات صنفی در تصمیم سازی ها نیز دخیل باشند.

منبع: