رییس گروه صید آب های دور سازمان شیلات كشور؛ ماهیگیری مسؤولانه در امتداد احیای ذخائر آبزیان است

به گزارش مدیرسا، رییس گروه صید آب های دور اظهار داشت: هدف از ماهیگیری مسؤولانه مجموعه ای از پروسه در عرصه صید بمنظور حصول اطمینان از استمرار بازسازی پروسه مدیریت و احیای ذخایر آبزیان است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، همایش ماهیگیری مسئولانه با تأکید بر زنجیره ارزش تون ماهیان بعد از ۱۷ سال وقف، دوم بهمن ۱۴۰۲ در هتل المپیک انجام می شود. فریبرز رجایی، رییس گروه صید آب های دور سازمان شیلات کشور در نشست خبری این همایش اظهار داشت: برمبنای آمار انتشار یافته فائو حدود ۹ درصد ارزش صید جهان مربوط به تون ماهیان است این عدد در ایران بالای ۴۵ درصد است.
وی اضافه کرد: بیش از ۱۰۰ هزار تن گیدر و هوور در ایران صید می شود که در میان کشورهای غرب اقیانوس هند رتبه نخست را داریم و در میان کل کشورهای اطراف اقیانوس هند در جایگاه دوم در صید تون ماهیان و شبه تون ماهیان ایستاده ایم.
رئیس گروه صید آب های دور سازمان شیلات کشور با اشاره به برگزاری همایش ماهیگیری مسئولانه عنوان کرد: مهمانانی از فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد)، یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) و مهمانانی از سفارت خانه های ژاپن، هند و… در این همایش حضور خواهند داشت.
رجایی در پاسخ پرسش مهر در خصوص این که منظور از ماهیگیری مسئولانه چیست و این مساله به کیفیت صید تون ماهیان یا حفظ منابع دریایی بر می گردد، اظهار داشت: فائو در این خصوص تعریفی دارد که مجموعه ای از پروسه نظیر جمع آوری، تجزیه و تحلیل، مشورت، تصمیم گیری، اختصاص منابع، تدوین مقررات ماهیگیری است که بمنظور حصول اطمینان از استمرار بازسازی پروسه مدیریت و احیای ذخایر آبزیان و در صورت لزوم با بهره گیری از نیروهای اجرائی و تامین سایر اهداف شیلاتی در امتداد تضمین بهره برداری پایدار تعیین می شود.