نابودی ۵۵ هزار شرکت فرانسوی تنها در یک سال

به گزارش مدیرسا، بانک مرکزی فرانسه اعلام نمود که در سال ۲۰۲۳ ۵۵ هزار شرکت در این کشور ورشکست شدند که بالاترین میزان در شش سال قبل به حساب می آید.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از لوموند، بانک مرکزی فرانسه گزارش داد که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۵ هزار شرکت در این کشور ورشکست شده اند که از سال ۲۰۱۷ تا حالا بالاترین میزان شمرده می شود. برمبنای آمار انتشار یافته از طرف بانک مذکور در سال ۲۰۲۳ به خاطر نبود نقدینگی ۵۵ هزار و ۴۹۲ شرکت در فرانسه ورشکست شده اند که نسبت به دوران کرونا دو برابر شده است. این گزارش می افزاید: بیشتر شرکت های کوچک و متوسط تاوان شرایط فعلی فرانسه را داده اند و از مجموع شرکت های تعطیل شده در سال ۲۰۲۳ معادل ۵۵ هزار و ۴۳۵ شرکت همچون آنهایی بودند که حداکثر ۲۵۰ کارمند داشتند. بانک مرکزی فرانسه اعلام نموده که میزان ورشکستگی شرکت هایی بزرگ که بیش از ۲۵۰ کارمند دارند نیز در این کشور نسبت به سال ۲۰۲۲ دو برابر شده است. اصلی ترین چالش هایی که شرکت های فرانسوی را به سمت ورشکستگی سوق داده بالا بودن میزان مالیات ها و همین طور سر به فلک کشیدن بدهی آنها بوده است. بانک مرکزی فرانسه می گوید فقط نیمی از شرکت های این کشور می توانند اقساط بدهی های خودرا سر موقع پرداخت کنند و خیلی از مدیران دیر به فکر نجات شرکت های خود می افتند.

منبع: