حراج اوراق مالی اسلامی دولتی سوم بهمن

مدیرسا: حراج جدید اوراق مالی اسلامی دولتی در ۳ بهمن امسال انجام خواهد شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، بانک مرکزی اعلام نمود: با بیان نتیجه بیست و پنجمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در ۲۶ دی ۱۴۰۲، به اطلاع می رساند حراج جدید اوراق مالی اسلامی دولتی در ۳ بهمن امسال برگزار می شود
بانک مرکزی پیشنهادات دریافت شده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را برای تصمیم گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه به تعیین سفارش های برنده اقدام می کند.
همچنین بانک مرکزی برمبنای بند «ع» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ فقط مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.
گفتنی است، کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه برای تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

منبع: