ضرورت بازچرخانی آب در فعالیت صنایع

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل آبفای کشور ضمن اشاره به این که در چهارمین سال خشکسالی قرار داریم اظهار داشت: کاهش بارش ها بعنوان یک چالش در حوزه منابع آبی است.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، هاشم امینی مدیرعامل آب و فاضلاب کشور در آئین افتتاحیه نمایشگاه صنعت آب اظهار داشت: نمایشگاه صنعت آب محل تجمع متخصصان برای تبادل نظر است و امروز در چهارمین سال خشکسالی قرار داریم که کاهش بارش ها بعنوان یک چالش در حوزه منابع آبی است؛ با تشکیل دغدغه و همیاری متخصصان صنعت آب در مبحث بازچرخانی آب و مدیریت مصرف در چارچوب ابزارهای کاهنده مصرف و بهره وری آب امیدواریم بتوانیم از ظرفیتهای داخلی استفاده نماییم. امینی تصریح کرد: در سالهای گذشته توانسته ایم اغلب تجهیزات مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب را در داخل کشور تولید نماییم و این نقطه قوت نمایشگاه ها در صنعت آب است. در بدو این صنعت در کوچک ترین قطعه را هم وارد می کردیم اما به سبب ظرفیتهای که در کشور بوجود آمده و ظهور شرکتهای توانمند، ۸۰ درصد از تجهیزات صنعت آب و فاضلاب از شرکت ها و تولیدکننده های داخلی استفاده تأمین می شود. وی افزود: ظرفیت شرکتهای دانش بنیان که مورد تاکید وزیر نیرو است، می تواند حلقه بسیار خوبی باشد که نوآوری و حرکت در لبه دانش را تاکید نماییم. این مقام مسؤول به یکی از موضوعات مهم در صنعت آب اشاره نمود و اظهار داشت: بحث مهم ما مبحث بازچرخانی پساب ها بعنوان ظرفیت آبی نامتعارف است و همچنین اصل پساب که می تواند به مدیریت منابع آبی و مدیریت لجن منجر شود که با استفاده از این منابع میتوان به فعال بودن بخش صنعت کمک کرد. وی افزود: نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب، محل تجمع فعالان و کارشناسان حوزه آب است و برای تبادل نقطه نظرات در این صنعت حضور دارند. ۱۲۵ شرکت داخلی و ۳ شرکت با نمایندگی خارجی در این نمایشگاه حاضر شدند و امیدواریم بتوانیم به اهداف خود برسیم.

منبع: