توافق جدید جهت استفاده ایران از منابع ارزی در ترکیه

به گزارش مدیرسا، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ترکیه منابع ارزی خوبی داریم، از توافق با مقامات بانکی ترکیه جهت استفاده از منابع ارزی ایران در این کشور اطلاع داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدرضا فرزین که همراه با رئیس جمهور به ترکیه سفر کرده است، در گفتگوی خبری خاطرنشان کرد: ایران در ترکیه منابع ارزی خوبی دارد که خواستار استفاده بیشتری از این منابع است.
وی اظهار داشت: در رابطه با نحوه ی استفاده از این منابع و همینطور نحوه ی استفاده از منابع ناشی از صادرات گاز ایران به ترکیه، با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دیگر مسؤولان ترکیه مذاکره کردیم و به نتایج خوبی هم دست یافتیم.