نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت

مدیرسا: در تازه ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۳ خرداد کم شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، در تازه ترین گزارش بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۳ خرداد با کاهش یک صدم درصدی به نرخ ۲۳.۶۳ درصد رسید.
بیشترین نرخ بهره سال قبل مربوط به هفته منتهی به ۵ مهرماه سال قبل بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.
بیشترین نرخ بهره بین بانکی امسال نیز مربوط به ۸ فروردین و ۲ خرداد، ۲۳.۶۲ درصد بوده است که در هفته گذشته سقف این نرخ شکسته شد و رکورد این نرخ در سال ۱۴۰۳ به ۲۳.۶۴ درصد رسید.
این نرخ در خردادماه درحال نوسان بوده است به نحوی که در هفته های منتهی به ۲، ۹ و ۱۶ خردادماه سال جاری به ترتیب ۲۳.۶۲، ۲۳.۶۱ و ۲۳.۶۴ درصد تعیین شده بود.
همچنین نرخ بهره در هفته های منتهی به ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت ماه به ترتیب ۲۳.۵۱، ۲۳.۵۰، ۲۳.۵۰ و ۲۳.۵۶ درصد بوده است. این نرخ در هفته های منتهی به ۸، ۱۵، ۲۲ و ۲۹ فروردین ماه سال جاری نیز به ترتیب ۲۳.۶۲، ۲۳.۵۸، ۲۳.۴۸ و ۲۳.۵۱ درصد تعیین شده بود.

منبع: