انتشار اوراق وکالت کلید خورد

مدیرسا: با اجرای قانون تامین مالی تولید، امکان انتشار اوراق وکالت برقرار شد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مرتضی چشان، رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون اوراق وکالت، اظهار داشت: ابزارهای مختلفی برای تامین مالی بوسیله بازار سرمایه وجود دارد که یکی از این ابزارها انتشار اوراق است. برای تامین مالی بوسیله اوراق اجاره، مرابحه و… شرایط ضمنی وجود دارد که در صورت احراز آن، شرکتها می توانند مبادرت به انتشار اوراق کنند.
وی اضافه کرد: اوراق وکالت ابزار جدیدی است که این امکان را به شرکت های هلدینگ می دهد تا برای شرکت های زیرمجموعه خود که شرایط انتشار اوراق را ندارند با تاکید بر صورت های مالی شرکت هلدینگ تامین مالی کنند. در حقیقت شرکت های هلدینگ به عنوان شرکت اصلی و بالاسری (بانی)، طرح های شرکت زیرمجموعه را تشریح و به نیابت از آنها مبادرت به انتشار اوراق می کنند.
چشان با اشاره به این که دستورالعمل اوراق وکالت پیش تر در سال ۹۸ مصوب شده بود، اشاره کرد: به سبب وجود مسائل مالیاتی برای شرکت مجری طرح، اجرای این دستورالعمل با محدودیت روبه رو شده بود. برای مثال زمانی که شرکت های هلدینگ به نیابت از شرکت های زیرمجموعه خود مبادرت به انتشار اوراق می کردند، سازمان امور مالیاتی، هزینه های انتشار اوراق که در شرکت زیرمجموعه مجری طرح ثبت می شد را به سبب این که شرکت زیر مجموعه بانی اوراق نیست هزینه غیر قابل قبول مالیاتی تلقی می شد که این مشکل در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها مرتفع شد.
بر اساس اعلام پایگاه خبری سنا، در ادامه این جلسه، رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیاتی از مباحث مربوط به سایر شرایط و الزامات اوراق وکالت همچون شرایط بانی، قرارداد وکالت، موضوع وکالت، گزارشگری اوراق وکالت و کلیات سایر اوراق بهادار بدهی را تشریح نمود.

منبع: