اعلام علت واریز ۳ میلیون تومان به حساب بازنشستگان

مدیرسا: رئیس سازمان بودجه و بودجه توضیحاتی درباب علت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و واریز ۳ میلیون تومان به حساب این افراد، ارائه کرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، خبر واریز سه میلیون تومان به حساب شش میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته با واکنش سیاسی برخی افراد و جریان ها مواجه گردید.
داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مساله پاسخ داد: متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک دفعه در سال ۱۳۹۹ برمبنای تکلیف قانون برنامه ششم انجام شد. متناسب سازی برای بار دوم برمبنای تکلیف قانون برنامه هفتم به انجام می رسد که در هفته قبل ابلاغ گردید. منابع مالی متناسب سازی هم در بخش دوم قانون بودجه پیش بینی شده است که در هفتم خرداد ابلاغ گردید.
گفتنی است، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور روز گذشته در صفحه شخصی مجازی خود اعلام نمود: در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بخشنامه اجرائی ‎متناسب سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیأت دولت رسید و مبلغ سه میلیون تومان بصورت علی الحساب به هر یک از ۲/۶ میلیون بازنشسته صندوق های لشگری و کشوری و ۴/۲ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در مجموع با ۲۰ همت اعتبار پرداخت گردید.

منبع: