تکنولوژی

از سوی توزیع برق استان تهران؛ اعلام جدول خاموشی های احتمالی امروز شهرستان های استان تهران

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، برنامه زمان بندی اعمال خاموشی در شبکه توزیع برق در شهرستان های استان را برای امروز پانزدهم شهریور منتشر نمود.به گزارش مدیرسا به نقل […]