تکنولوژی

به منظور حمایت از شركت های دانش بنیان، بذر برگزاری جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات کاشته شد

نشست شورای سیاست گذاری جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات امروز با حضور قائم مقام همراه اول، مدیران مرکز تحقیق وتوسعه همراه اول، اعضای هیأت مدیره سندیکای مخابرات و… اجرا […]

تکنولوژی

تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین – ۱۲ دست یابی به هدف ۱۰ هزار مگاوات تجدیدپذیر به کمک دانش بنیان ها

به گزارش مدیرسا یک کارشناس انرژی با اعلان اینکه تولید ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر برای ما یک ضرورت است، اظهار داشت: باید توجه داشت تأخیر در توسعه تجدیدپذیرها سبب […]