تکنولوژی

گفت و گوی مهر با مدیركل امور اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی: قراردادهای خارجی محرمانه است

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر ودریانوردی اظهار داشت: سرمایه گذارخارجی در بنادر وجود دارد واینکه سرمایه گذاران خارجی چه کشورهایی هستندبا وجودتحریم ها نمی […]

تکنولوژی

ایران پیونددهنده خاورمیانه، آسیا و اروپا فرصت درآمدزایی ایران به واسطه کریدورهای بین المللی

به گزارش مدیرسا، موقعیت ویژه جغرافیایی ایران و قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی شمال-جنوب و شرق-غرب و اتصال دهنده خاورمیانه، آسیا و اروپا، می تواند درآمدزایی قابل توجهی برای […]

تکنولوژی

از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح شد؛ کمیته مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلغارستان

مدیرسا: نشست مقدماتی بیستمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بلغارستان، بمنظور هماهنگی برای تنظیم سند این اجلاس اجرا شد.به گزارش مدیرسا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه […]