تکنولوژی

با افتتاح سومین مرز ایران و پاكستان انجام می شود بازگشایی مسیری جدید به چین برای افزایش تجارت

مدیرسا: درپی افتتاح سومین گذرگاه مرزی بین ایران و پاکستان که روز گذشته اتفاق افتاد، حجم مبادلات دو کشور تا ۱.۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و بوسیله کریدور اقتصادی […]