تکنولوژی

كارشناس روس : تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است

مدیرسا: مدیرسا تحلیل هزینه فایده کریدور شمال-جنوب نسبت به گذشته تغییر کرده است خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد- پیمان یزدانی، رییس جمهور روسیه و همتای ایرانی اش روز چهارشنبه بوسیله ارتباط […]

تکنولوژی

معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی تشریح كرد؛ ثبت رکورد جدید با ترانزیت ۸ و سه دهم میلیون تن کالاهای غیرنفتی در ۱۴۰۱

مدیرسا: شهریار افندی زاده ضمن تشریح گزارش وضعت و عملکرد ترانزیت ازکشور درسال ۱۴۰۱ از تحقق ۱۰.۸ میلیون تن ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی و ثبت رکورد جدیدخبر داد. به […]