تکنولوژی

معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح كرد؛ جزییات بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای مدیریت اجاره بها

محمودزاده اظهار داشت: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران قوا مطرح و مصوباتی برای کوتاه مدت گرفتن می شود که بتوانیم این کنترل […]