تکنولوژی

نایب رئیس كمیسیون انرژی: نیازمند یک تصمیم جدی برای اسقاط خودرو های فرسوده هستیم

به گزارش مدیرسا، نایب رییس کمیسیون انرژی با تکیه بر تسریع اسقاط خودرو های فرسوده اظهار داشت: اگر با لایحه فعلی اسقاط خودرو های فرسوده به تعویق بیفتد میتوان تغییراتی […]