تکنولوژی

افغانستان قدیم

مدیرسا: در كانون این حركت تعدادی از پژوهشگران و چهره های دانشگاهی علاقمند به مسایل افغانستان قرار دارند كه تلاش می كنند تا سطحی عمیق تر از فهم مسایل افغانستان […]

تکنولوژی

یك مقام مسئول: شاغلان صنعت ماهیان سردابی، قربانی منفعت طلبی عده ای خاص شدند!

به گزارش مدیرسا عضو هیأت مدیره اتحادیه سراسری ماهیان سردابی اظهار داشت: شاغلان این صنعت قربانی منفعت طلبی عده ای خاص با پشتوانه برخی مدیران شیلات شده اند.به گزارش مدیرسا […]