تکنولوژی

مدیركل مدیریت بحران وزارت نیرو: تیم های عملیاتی وزارت نیرو در همه استانهای کشور آماده باش هستند

به گزارش مدیرسا مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو اظهار داشت: باتوجه به ادامه روند بارندگی در استانهای کشور، تیم های عملیاتی وزارت نیرو از لحظه شروع بارش ها در این […]