تکنولوژی

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت: هفته آتی نخستین فروش خودرو در سامانه متمرکز انجام می شود

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اظهار داشت: از هفته آتی نخستین فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو  را خواهیم داشت. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، عبدالله […]

تکنولوژی

گفت وگوی مدیرسا با یك كارشناس بازار كار کاهش زمان صدور مجوزها و افزایش دستمزد بهترین رویداد ۱۴۰۰

به گزارش مدیرسا یک کارشناس بازار کار افزایش دستمزد کارگران، کاهش بروکراسی در صدور مجوزها و فعال نگهداشتن دیپلماسی مذاکرات هسته ای را از اقدامات مهم و برجسته دولت سیزدهم […]