تکنولوژی

استاندار در شورای اشتغال تاكید كرد: لزوم توسعه کشت گلخانه ای در خوزستان جهت رشد تولید و اشتغال

به گزارش مدیرسا، خوزستان استاندار خوزستان اظهار داشت: استفاده از روش های نوین و علم روز جهان تاثیر به سزایی در رشد تولید محصولات کشاورزی استان با هزینه کمتر خواهد […]

تکنولوژی

معاون وزیر جهاد كشاورزی اعلام كرد؛ نیاز ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای پروژه نیمه تمام بخش کشاورزی

به گزارش مدیرسا، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار ناچیز است؛ بطوریکه تنها سه دهم درصد از منابع درآمدی محصولات کشاورزی برای بخش کشاورزی […]