تکنولوژی

رئیس سازمان دامپزشكی: مسئولیت اخلاقی و اجتماعی ناظرین بهداشتی و شرعی ذابحین حیاتی می باشد

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت: با همکاری در ستاد سازمان و شبکه توزیع، ایام نوروز سال جاری بدون احتیاج به تشکیل قرارگاه مرغ و تشکیل صف گذشت. […]