تکنولوژی

نمایندگان مجلس تصویب كردند تعیین محتویات اساس نامه تشکل های صنفی – تخصصی

به گزارش مدیرسا نمایندگان مجلس شورای اسلامی محتویات اساسنامه تشکل های صنفی – تخصصی را تعیین کردند.به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز […]

تکنولوژی

رئیس سازمان دامپزشكی: مسئولیت اخلاقی و اجتماعی ناظرین بهداشتی و شرعی ذابحین حیاتی می باشد

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت: با همکاری در ستاد سازمان و شبکه توزیع، ایام نوروز سال جاری بدون احتیاج به تشکیل قرارگاه مرغ و تشکیل صف گذشت. […]