تکنولوژی

مدیركل راه و شهرسازی تهران خبر داد آغاز اجرای کمربندی قلعه نو در جنوب شرق تهران

به گزارش مدیرسا، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: جاده کمربندی قلعه نو ورامین، امروز کلنگ زنی خواهد شد که تأثیر بسزایی در کاهش حوادث خواهد داشت.خلیل محبت […]

تکنولوژی

در یك نشست كارشناسی مطرح شد؛ ناترازی نظام بودجه ریزی و نظام بانکی با اهمیت ترین عوامل تورم در کشور

مدیرسا: در جریان برگزاری پیش سمینار و نشست جمع بندی علمی اولین همایش بهبود روند بودجه ریزی در ایران، قدمهای واقعی اصلاح بودجه ریزی درایران به بحث و بررسی نقادانه […]