تکنولوژی

با رای نمایندگان مجلس انجام شد ۲۲ و نیم درصد از عوارض پروانه ساخت برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص یافت

به گزارش مدیرسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاص ۲۲.۵ درصد از مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، راه اندازی و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا […]

تکنولوژی

مدیرعامل شركت پایانه های نفتی ایران خبر داد؛ افزایش ضریب ایمنی تأسیسات حیاتی پایانه نفتی خارک

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران اظهار داشت: عملیات تعمیرات سامانه آتش نشانی قسمتی از مخازن ذخیره سازی نفت خام و تعویض خط آب آتش نشانی در […]