تکنولوژی

در پی افتتاح راه آهن یزد – اقلید؛ خطیبی اعلام نمود: تکمیل ضلع سوم گردشگری با بهره برداری از طریق آهن اقلید – یزد

به گزارش مدیرسا فارس معاون ساخت و توسعه شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل زیربناهای کشور اظهار داشت: با عنایت به مثلث گردشگری بین سه استان یزد، اصفهان و […]