مدیریت

یك مقام مسئول اعلام كرد: كشورهای (OECD) سالانه ۳۱۷میلیارد دلار ازبخش كشاورزی حمایت می كنند

مدیرسا: رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت: كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه (OECD) به صورت متوسط، سالانه ۳۱۷ میلیارد دلار از […]

مدیریت

كار و تعاون در هفته ای كه گذشت… مابه التفاوت حقوق بازنشستگان پرداخت گردید

مدیرسا: ادامه اعتراض ها به تشكیل نشدن جلسات دستمزد، مهلت استان ها برای جذب كامل منابع اشتغال روستایی، پرداخت مابه تفاوت حقوق بازنشستگان، تولید ۳۰۰ روستای بیكار تا آخر سال […]

مدیریت

رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) كرج مطرح كرد؛ تشریح دلایل پرداخت نشدن حقوق كاركنان بیمارستان امام خمینی كرج

مدیرسا: رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) كرج با اشاره به اینكه بیمارستان امام خمینی(ره) كرج بهترین تجهیزات درمانی را در خود جای داده كه بعضی از آنها در خاورمیانه تك است […]