مدیریت

نماینده خاش: وزیر امور خارجه در مورد بازگرداندن مرزبانان اقدام لازم را انجام دهند

به گزارش مدیرسا نماینده مردم خاش ضمن محكوم كردن اقدام تروریستی مرز میرجاوه بیان كرد: وزیر امور خارجه در مورد بازگرداندن مرزبانان اقدام لازم را انجام دهند. به گزارش مدیرسا […]

مدیریت

عضو هیات رئیسه كانون عالی بازنشستگان كارگری: ۲۰۰ هزار تومان دردی از معیشت كارگران بازنشسته دوا نمی كند

به گزارش مدیرسا عضو هیات رئیسه كانون عالی بازنشستگان كارگری كشور اظهار داشت: بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی مُسكن مقطعی است و دردی از معیشت كارگران بازنشسته دوا نمی نماید. […]

مدیریت

معاون دانشگاه علمی كاربردی: صدور مجوز جذب دانشجو در مراكز منوط به ایجاد فضای كار است

به گزارش مدیرسا معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی كاربردی اظهار داشت: صدور مجوز جذب دانشجو در مراكز علمی كاربردی منوط به ایجاد فضای كار است.به گزارش مدیرسا به نقل از […]