تکنولوژی

در شروع معاملات هفتگی بازارها رقم خورد جهش ۱ درصدی قیمت نفت خام با كاهش تولید عراق و گزارش آرامكو

به گزارش مدیرسا خوشبینی سعودی ها به چشم انداز تقاضای نفت آسیا و درخواست عراق برای تعمیق كاهش تولیدات، سبب شد تا قیمت های نفت جهش كند. هرچند نامشخص بودن […]