تکنولوژی

رئیس سازمان امور مالیاتی خبر داد؛ افزایش ۳۵ درصدی مودیان کم ریسک در رسیدگی عملکرد سال ۱۴۰۰

به گزارش مدیرسا رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اعلان اینکه در رسیدگی سال ۱۳۹۹، ۳۰ درصد از مودیان کم ریسک تشخیص داده شدند، اظهار داشت: اهتمام می نماییم این […]