تکنولوژی

گفت و گوی مهر با مدیركل امور اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی: قراردادهای خارجی محرمانه است

مدیرسا: به گزارش مدیرسا، مدیرکل امور اقتصادی و مناطق، سازمان بنادر ودریانوردی اظهار داشت: سرمایه گذارخارجی در بنادر وجود دارد واینکه سرمایه گذاران خارجی چه کشورهایی هستندبا وجودتحریم ها نمی […]

تکنولوژی

معاون وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران مطرح كرد؛ هزینه ساخت نهضت ملی مسکن متری ۷ میلیون تومان

مدیرسا: مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از هزینه تمام شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در دامنه متری ۷ میلیون تومان آگاهی داد. به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، […]