تکنولوژی

معاون وزیر صنعت: نیاز صنعت به تسهیلات سرمایه در گردش به ۲ و نیم برابر افزایش یافت

مدیرسا: معاون وزیر صنعت بابیان اینكه اقبال استفاده از كالای داخلی در بازار خارجی و داخلی ظرفیت بسیار خوبی برای صنعت است، اظهار داشت: نیاز صنعت به تسهیلات سرمایه در […]

تکنولوژی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد تدوین طرح جامع توسعه راهبردی جزایر خلیج فارس

به گزارش مدیرسا معاون وزیر راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از ˮتدوین طرح جامع توسعه راهبردی جزایر خلیج فارسˮ توسط كارگروه تخصصی سواحل، جزایر و بنادر كار ویژه […]