مدیریت

قضاوی اعلام كرد: ازدیاد تقاضای سوداگرایانه برای ارز، چه وقت حواله طالب بیشتری دارد؟

مدیرسا: معاون سابق وزارت اقتصاد با اشاره به ازدیاد تقاضای سوداگرایانه برای ارز، دلایل استقبال بیشتر نسبت به حواله را شرح داد.به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، حسین قضاوی، […]

مدیریت

شرفبافی خبر داد: احتمال تحویل مابقی ATRها، حمایت وزیر اقتصاد فرانسه از قرارداد

مدیرسا: مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از حمایت وزیر اقتصاد فرانسه در نهایی شدن قرارداد خرید ATR ها اطلاع داد و اظهار داشت: در تلاش هستیم بقیه ATRهای مبحث قرارداد […]