تکنولوژی

رئیس سازمان حفظ نباتات كشور خبر داد؛ رکورد تاریخی تولید ۱ و هشت دهم میلیون تن گندم در مزارع خوزستان

به گزارش مدیرسا، رییس سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت: تولید یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم در مزارع خوزستان یک رکورد تاریخی در کشور بود که برای این […]