رئیس اتاق تعاون ایران مطرح كرد پشتیبانی بخش تعاون از تولید داخلی

رئیس اتاق تعاون ایران با تشریح مهمترین چالش های اقتصادی ۱۴ محور پیشنهادی برای پشتیبانی از تولید داخلی را مطرح نمود.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، بهمن عبداللهی – رئیس اتاق تعاون ایران – با اشاره به اینكه عنایت ویژه مقام معظم رهبری بر تولید داخلی در چند سال اخیر محور بیانات ایشان بوده است، ابراز كرد: رشد سرمایه گذاری داخلی، فراهم كردن بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی، فراهم كردن زمینه برای توانمندی بخش تعاونی و خصوصی و مردمی كردن اقتصاد، عملیاتی كردن سیاست های كلی نظام و بهبود فضای كسب و كار، توجه به كیفیت تولید داخلی، اولویت خرید كالاهای داخلی، ضرورت استفاده از فن آوری های جدید و پشتیبانی از شركت های دانش بنیان در تولید محصولات داخلی، مشاركت بخش مردمی اقتصاد در تكمیل طرح های نیمه تمام عمرانی، تصویب سیاست های حمایتی از تولید، معرفی فرصت های سرمایه گذاری به بخش غیر دولتی، استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای توسعه كشور، ارتقای سطح بهره وری عوامل تولید، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی جلوگیری از خام فروشی توسعه صادرات غیرنفتی و … تنها بخشی از مطالبات كلان رهبری در حوزه ی تولید كشور است كه ریشه در اقتصاد مقاومتی دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران، تصریح كرد: ضروریست كه مسئولین نظام اقتصادی با برنامه ریزی های دقیق و اولویت دادن به موضوعات مهم در خلال سال جاری، تمام اهتمام خویش را برای تحقق شعار سال ۹۷ و رسیدن به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران متمركز و با مشاركت دادن تشكل های غیر دولتی در تصمیم گیری های كلان اقتصاد، آن را در مسیر ریل گذاری شده قرار دهند.
رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینكه بخش های مختلف اقتصادی باید در جهت پشتیبانی از تولید داخلی همگام باشند، ۱۴ اولویت مهم را در جهت پشتیبانی از كالای ایرانی پیشنهاد داد. به قول وی اهتمام مجلس در نظارت بر حسن اجرای قوانین مرتبط در حوزه تولید و محیط كسب و كار همینطور استانداردسازی و كاهش هزینه های نظام توزیع كشور با استفاده از ظرفیت تعاونی های مصرف، استفاده از ظرفیت تولیدات در بخش های مسكن بخصوص با اولویت نوسازی بافت های فرسوده، حركت به سمت عدم وابستگی بودجه به نفت، كاهش واردات مربوط به كالاهای مصرفی، لوكس و كالاهای مشابه داخلی همینطور مبارزه جدی با فساد و رانت اقتصادی از مهمترین اولویت های مورد توجه برای پشتیبانی از تولیدات داخلی است.
وی دریافت مالیات بر فعالیت های غیرتولیدی و غیر مولد، تمركز و تقویت دیپلماسی سیاسی-اقتصادی برای توسعه صادرات محصولات داخلی، استراتژی توسعه صنعتی با همكاری بخش های غیردولتی، تهیه بسته های حمایتی از تولیدكنندگان برای ارتقاء بهره وری و اصلاح فرآیند تولید، اراده جدی قوای سه گانه برای بهبود فضای كسب و كار و كاهش مجوزها و امضاء های طلایی، ثبات اقتصاد كلان (تورم، نرخ ارز، نرخ سود و…)، اصلاح عملكرد سیستم بانكی در جهت هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش های مولد، تبلیغات رسانه ای در پشتیبانی از كالای ایرانی را از دیگر اولویت های پیشنهادی در جهت پشتیبانی از تولیدات داخلی برشمرد.
وی تصریح كرد: بخش تعاون بعنوان یكی از ۳ بخش اصلی اقتصاد، از ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید داخلی برخوردار می باشد.