مدیرعامل راه آهن خبر داد؛ تاكتیك تازه برای رونق دادن به حمل ونقل ریلی

مدیرسا: مدیرعامل شركت راه آهن اظهار داشت: امسال تعرفه حق دسترسی به ریل برای واگن های باری پر را كاهش داده ایم و در مقابل حق دسترسی به ریل برای تردد واگن های باری خالی افزایش یافته است.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، سعید محمدزاده در مراسم افتتاحیه ششمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران با اشاره به اینكه در سال قبل ۱۳۰۰ كیلومتر خط ریلی جدید احداث شد، اظهار داشت: ۵۰۰ كیلومتر از این خطوط را شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور و ۸۰۰ كیلومتر را شركت راه آهن احداث كرد كه بعنوان خطوط دوم و سوم شبكه ریلی موجود احداث شد.
وی، هدف گذاری سال ۹۷ شركت راه آهن را افزایش بهره وری خطوط راه آهن موجود عنوان و اظهار نمود: دو راهكار استفاده از بازار سرمایه و فاینانس داخلی و خارجی بعنوان روش های تامین مالی توسعه راه آهن در نظر گرفته شده است. ضمن اینكه از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تامین ناوگان هم استفاده خواهیم كرد.
مدیرعامل شركت راه آهن درباره ارتقای بهره وری شبكه ریلی تصریح كرد: یكی از این اقدامات كاهش تعرفه حق دسترسی به ریل برای واگن های باری بود كه از ابتدای سال ۹۷ اجرایی شد. در مقابل واگن باری كه خالی تردد كند این تعرفه گران تر محاسبه می گردد.
وی میزان حمل بار با استفاده از شبكه ریلی در سال قبل را ۴۷ میلیون تن دانست و عنوان كرد: این در شرایطی است كه سال ۹۵ نزدیك به ۴۰ میلیون تن بار با استفاده از خطوط ریلی جابجا شد كه ركورد خوبی به حساب می آید.
معاون وزیر راه و شهرسازی میزان حمل بار در سال ۹۲ را ۲۲ میلیارد تن كیلومتر عنوان نمود وافزود: این رقم در سال ۹۶ به ۳۰.۳ میلیارد تن كیلومتر افزایش پیدا كرد.
به گفته این مقام مسئول در وزارت راه، برنامه ریزی راه آهن در سه سال آینده دسترسی به رقم ۱۲۰ میلیون تن جابجایی ریلی بار است و در وضعیت فعلی شبكه ریلی موجود می تواند بیش از ۱۰۰ میلیون تن بار را جذب نماید.
محمدزاده میزان صرفه جویی مصرف سوخت به ازای انتقال هر یك تن بار از جاده به ریل را ۳۵ سی سی معرفی نمود و اظهار داشت: از هر گونه سرمایه گذاری افزایش حمل و نقل ریلی بار حمایت می نماییم كه به همین منظور برای اولین بار بر مبنای ظرفیت ماده ۶۷ قانون دائمی، سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ریلی با استفاده از توان بازار سرمایه را ضمانت خواهیم كرد.