معاون پژوهشی مركز تحقیقات مسكن خبر داد صدور ۱۲ نظریه فنی برای تكنولوژی های جدید، برگزاری سمینار ایمنی اتوبوس ها در برابر آتش

مدیرسا: معاون پژوهش و فناوری مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی با تاكید بر لزوم استفاده از تكنولوژی های جدید برای كاهش خسارات، اظهار داشت: یكی از مهم ترین چالش ها برای پذیرش تكنولوژی های جدید، تدوین استانداردهای لازم است كه در این زمینه «نظریه فنی» برای ۱۲ فناوری نوین در این مركز صادر گردیده است.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، دكتر بختیاری در نشست خبری امروز با تاكید بر اهمیت تولید ایمنی در سازه ها، اضافه كرد: بر این اساس مجوزهای تحقیقاتی مهمی را به تازگی پیگیری كردیم كه همچون آن می توان به افزایش تاب آوری و كاهش خطرپذیری در شهرها، كنترل شبكه شتاب نگاری، انتقال ایمنی حمل و نقل جاده ای، كاهش مصرف انرژی در ساختمان ها و آمایش صوتی در ساختمان ها اشاره نمود.

وی از تدوین برنامه تحقیقاتی پنج ساله مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی اطلاع داد و اضافه كرد: این برنامه به منظور ارزیابی های دقیق تر به معاونت های مختلف وزارت راه و برخی اساتید حاضر در شورای راهبردی این مركز تحقیقاتی ارسال شده است.

بختیاری با اشاره به فعالیت های این مركز تحقیقاتی در سال گذشته، تصریح كرد: در سال قبل ۹۴ پروژه به آخر رسید و ۱۲۵ پروژه جدید اجرایی شده كه شامل پروژه های جاری مركز در قالب برنامه های ملی و پروژه های حل مشكل است.

معاون پژوهش و فناوری مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی تدوین ۳۶ مورد آئین نامه ضوابط و مقررات، تهیه و تدوین ۸۶ استاندارد ملی و تولید ۱۲ ایستگاه شتاب نگاری جدید را از دیگر اقدامات این مركز عنوان نمود و ادامه داد: علاوه بر آن، اقدام به تهیه نظریه های فنی برای تكنولوژی های جدید كرده ایم.

بختیاری در این باره توضیح داد: یكی از چالش های كشورها برای كاربردی كردن تكنولوژی های جدید، استانداردها است كه مراكز تحقیقاتی باید معیارهای لازم را برای پذیرش این فناوری ها تدوین كنند كه ما در این راستا ۱۲ نظریه فنی برای فناوری های مورد استفاده در این حوزه تهیه كرده ایم.

وی تصویب آئین نامه پوشش های ضدحریق و شبكه بارنده خودكار را از دیگر اقدامات این مركز تحقیقاتی عنوان نمود.

وی همینطور از برگزاری سمینار تخصصی ایمنی اتوبوس ها در برابر آتش اطلاع داد و اظهار داشت: حادثه پلاسكو، حادثه دردناكی بود كه تلفات و خسارات زیادی را تولید كرد، ولی پس از این حادثه همكاری های خوبی میان دستگاه ها برای جلوگیری از این رخدادها بوجود آمده است.

معاون پژوهش و فناوری مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی در عین حال با اشاره به اینكه در سال های گذشته ساخت و سازها با موادی كه ایمنی لازم در برابر آتش را نداشته اند، انجام شده است، تصریح كرد: در ویرایش جدید مبحث سوم ضوابط ایمنی ساختمان، ایمنی سازه ها در برابر آتش تدوین شد كه خیلی از بخش های آن الزامی شده است.

بختیاری آتش سوزی پس از زلزله در كشورهای بزرگ را از دیگر چالش های مهم در شهرهای بزرگ عنوان كرد كه این امر را به دلیل استفاده از مصالح غیر ایمن در نمای ساختمان ها دانست و ادامه داد: محصولات استفاده شده در نماها قابلیت اشتعال بالایی دارند؛ از این رو باید روندی عرضه شود تا این امر بهبود یابد و استفاده از مواد ناایمن در برابر آتش ممنوع شود.

وی همینطور به اخبار انتشار یافته در زمینه آتش سوزی در اتوبوس ها، اظهار داشت: اتوبوس ها از لحاظ سیستم های الكتریكی داخل موتور، باتری ها، فیوزها، دستكاری های انجام شده در سیستم های خنك كننده، نشتی و دستكاری های خلاف ضوابط ایمنی، دچار آتش سوزی می شوند كه به منظور كاهش این حوادث سمینار تخصصی در ۵ تیرماه برگزار می شود.