مشاركت فعال بانك صادرات درپروژه های اشتغالزایی سیستان و بلوچستان

مدیرسا: مدیرعامل بانك صادرات با حضور در میان همكاران استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به قابلیت های بانك و ظرفیت های منطقه، اهداف و برنامه های این بانك را در جهت دست یابی به اهداف ابلاغی، تبیین كرد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر و به نقل از بانك صادرات، دكتر حجت اله صیدی در این نشست اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان، پتانسیل بالایی دارد و در توسعه كشور هم نقش مهمی ایفا می كند. بخش مكران چابهار یكی از این پتانسیل ها است كه در صورت اتمام پروژه های در دست اجرا، یك قطب بسیار قوی خواهد شد كه بانك صادرات ایران باید از این ظرفیت به خوبی استفاده نماید.
وی با اشاره به اینكه همواره با رشد اقتصادی میزان امنیت هم افزایش می یابد، اضافه كرد: باید به رشد واحدهای تولیدی و اشتغالزایی در این استان كمك كرد تا به دنبال آن امنیت هم تامین گردد و در این زمینه بانك صادرات ایران هم در تأمین منابع مالی برای اشتغالزایی مشاركت فعال دارد.
مدیرعامل بانك صادرات ایران، در مورد برنامه های این بانك برای سال جاری اظهار داشت: افزایش سهم از بازار و اصلاح ساختار مالی همچون مهمترین اهداف بانك است و همكاران در تحقق این اهداف وظایف سنگینی بر عهده دارند.
وی دستاوردهای ماه های اخیر را رضایت بخش عنوان نمود و اظهار داشت: با اجرای برنامه های ابلاغی، خیلی از اهداف برنامه ریزی شده، به نحو مطلوبی محقق شده است.
دكتر صیدی اعتماد بازار سرمایه به ارزش واقعی قیمت سهم بانك را شاخص مهمی برای ارزیابی موفقیت عملكرد بانك صادرات ایران قلمداد كرد و خاطرنشان كرد: دو هفته بعد از بازگشایی نماد بانك در بازار سرمایه، روند سودآوری بانك سرعت گرفته و قیمت «وبصادر» هم افزایش پیدا كرد.
مدیرعامل بانك صادرات ایران در سفر به استان سیستان و بلوچستان، از چهار شعبه این بانك و یك واحد تولیدی بازدید نمود.